Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:35:53 -6h
Tokio (Japonia) 10:35:53 +8h
Sydney (Australia) 11:35:53 +9h
Londyn (Anglia) 01:35:53 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

112

Rosną przychody podatkowe, deficyt fiskalny Stanów Zjednoczonych maleje

13.06.2014 14:07 piątek

Amerykański rząd federalny w maju wydał 330 mld USD i odnotował przychody w kwocie 200 mld USD. W rezultacie deficyt miesięczny wynosi 130 mld USD. Jest to kwota zbliżona do szacunków, na które wskazuje konsensus na rynku, tj. 130,5 mld USD, i mniejsza od kwietniowych 138,7 mld.

W kontekście całego roku fiskalnego, który trwa od października do września, dane za maj oznaczają, że od początku roku fiskalnego deficyt wyniósł 436 mld USD (w ujęciu YTD). To o 190 mld mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to w maju odnotowano już 626 mld.Kluczową rolę w poprawie kondycji finansów rządu federalnego odgrywają wpływy podatkowe, które w maju wzrosły do poziomu 1 935 mld w ujęciu YTD; to o 7,4% więcej, niż w ubiegłym roku – wówczas wyniosły one 1 801 mld

. W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat – kiedy na indeksie S&P 500 dopiero zaczynała się niesłychana hossa, a gospodarka amerykańska miała dopiero wyjść z Wielkiej Recesji – wpływy wzrosły o 40,9%.Dla kontrastu, w tym samym 5-letnim okresie wydatki wzrosły jedynie o 0,3% i w rzeczywistości w ujęciu rok do roku spadły o 2,3% (YTD). Wydatki skumulowane za bieżący rok obrotowy w maju wyniosły 2 371 mld USD.Często ocenia się bilans fiskalny w relacji do produktu krajowego brutto (PKB) – także pod tym względem wyraźna jest tendencja spadkowa deficytu. Z perspektywy roku kalendarzowego (w przeciwieństwie do roku obrotowego zastosowanego powyżej), deficyt zmalał do 2,9% PKB w pierwszym kwartale, z poziomu 3,3% w czwartym kwartale 2013 r. i 10,2% w czwartym kwartale 2009 r. - wówczas wskaźnik relacji deficytu do PKB był najwyższy. Ponieważ po pierwszych miesiącach roku, kiedy wzrost gospodarczy był niezadowalający, obecnie przewidywana jest jego solidna poprawa, zatem deficyt powinien nadal maleć.
Mads Koefoed, Saxo Bank

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: