Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:47:58 -6h
Tokio (Japonia) 05:47:58 +8h
Sydney (Australia) 06:47:58 +9h
Londyn (Anglia) 20:47:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

112

Okazja dla wytrawnych inwestorów

02.02.2015 15:06 poniedziałek

Wytrawni inwestorzy zawsze szukają nowych sposobów utrzymywania i powiększania własnego majątku, bez względu na warunki rynkowe. Widać to szczególnie wyraźnie na rynku akcji, na którym od pewnego czasu inwestorzy coraz chętniej wykorzystują techniki mające na celu poprawę wyników, zarówno podczas hossy, jak i podczas bessy, równocześnie szukając sposobów na obniżenie opłat i prowizji pobieranych przez tradycyjnych brokerów.

Jednym z instrumentów, które w ostatnim dziesięcioleciu zyskały na popularności, są kontrakty różnic kursowych – CFD, które umożliwiają inwestorom zawieranie transakcji w oparciu o przewidywaną cenę bez konieczności posiadania aktywów bazowych.

Innymi słowy, obracający CFD inwestorzy mogą realizować zyski przewidując, czy dana akcja/waluta/towar/indeks itp. zyska, czy też straci na wartości, bez konieczności posiadania danych aktywów bazowych

. CFD umożliwiają inwestorom wykorzystywanie cen rosnących (długie pozycje) lub malejących (krótkie pozycje) bazowych instrumentów finansowych, dzięki czemu uzyskują realne doświadczenie inwestycyjne po niższych kosztach.

Co istotne dla wielu inwestorów, CFD oferują możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji w zależności od własnych prognoz ruchów na rynku. Jeżeli inwestor zajmuje długą pozycję i nabywa CFD, odzwierciedla to zakup aktywa bazowego, a zatem inwestor może przewidzieć zwrot z inwestycji w przypadku, gdy aktywo bazowe (np. akcja) zyska na wartości. Podobnie możliwe jest zajęcie krótkiej pozycji na rynku poprzez sprzedaż CFD i następną realizację zysków, zakładając spadek wartości określonej akcji lub bessę.

Wielu inwestorów stosuje tę technikę jako metodę zabezpieczania portfela, np. 80% długich pozycji w akcjach i zabezpieczenie na poziomie 20% w formie krótkiej pozycji, aby uchronić się przed możliwością bessy na giełdzie. Inne korzyści z CFD to m.in. wysoki poziom lewarowania, z wymaganym depozytem zabezpieczającym niekiedy już od 2%, co oznacza, że osiągnięcie dobrych wyników w tym przypadku jest tańsze, niż w przypadku nabycia aktywów. Ze względu na atrakcyjny charakter CFD są one obecnie dostępne nie tylko w odniesieniu do akcji, ale również towarów, obligacji, walut, a także można skorzystać z CFD opartych na głównych światowych indeksach – nawet sektorowe CFD zyskują już na popularności wśród inwestorów. CFD oferowane są zwykle w ramach jednej platformy i stały się wyznacznikiem nowoczesności internetowych platform transakcyjnych.

Pod względem strategicznym rynek CFD nie jest ograniczony zasadami obowiązującymi w przypadku krótkiej sprzedaży, co sprawia, że jest to atrakcyjna alternatywa dla osób, którym zależy na aktywnym inwestowaniu. Ponieważ inwestorzy nie posiadają aktywów bazowych, wybierając CFD na towary, indeksy czy waluty, płacą wyłącznie spread, tj. różnicę pomiędzy cenami kupna i sprzedaży, zamiast tradycyjnych opłat i prowizji brokerskich. Wyjątkiem są jedynie CFD na akcje, gdzie  inwestorzy płacą prowizję.

Mimo iż obrót CFD oferuje możliwość osiągania większych zysków, również i straty mogą się okazać większe, niż w przypadku innych instrumentów o niskim lewarowaniu. Większość brokerów CFD oferuje podobne typy zleceń, co brokerzy tradycyjni, tj. zlecenia stop, limity i zlecenia warunkowe, jednak inwestorzy muszą zachować taki sam stopień ostrożności, należytej staranności i umiejętności analizy inwestycyjnej, co w przypadku innych technik inwestycyjnych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych instrumentów finansowych, ważne jest, by inwestorzy podjęli niezbędne środki, by uzyskać wiedzę na temat produktu i upewnić się, że w pełni rozumieją wszelkie wady i zalety obrotu tym instrumentem.

Jest to szczególnie istotne w okresach skrajnej zmienności, takich jak ten, który trwa od połowy stycznia. Tacy usługodawcy, jak Saxo Bank, bardzo poważnie podchodzą do edukacji inwestorów – chcemy być preferowaną platformą dla naszych klientów w perspektywie długoterminowej, umożliwiając im wykorzystanie szans oferowanych na rynkach światowych. 


dr Maciej Jędrzejak, Saxo Bank Polska

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: