Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 21:09:35 -6h
Tokio (Japonia) 11:09:35 +8h
Sydney (Australia) 12:09:35 +9h
Londyn (Anglia) 02:09:35 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

20.10.2015 16:22 wtorek

Współcześnie na rynku możemy wyróżnić kilka dostępnych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Wszystkie uzależnione są przeprowadzanej polityki inwestycyjnej i kryteriów ustawowych każdego z nich.

Wyróżniamy: fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacyjne, zrównoważone, akcyjne. Co warto o nich wiedzieć?

Rozpoczynając inwestowanie w rozmaite fundusze inwestycyjne, które można znaleźć tutaj, warto wiedzieć, w jaki z spośród tych dostępnych opłaca się inwestować swoje środki. Decydując się na fundusze rynku pieniężnego warto wiedzieć, że są to fundusze skupiające głównie krótkoterminowe obligacje skarbowe lub bony

. Ich atutem jest minimalne ryzyko, dlatego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Najczęściej większość takich długoterminowych inwestycji przynosi bieżący zysk i wpływa na popularność wśród inwestorów. W związku z tym, warto mieć na uwadze, że wartość inwestycji zyskuje ochronę przed różnicami dotyczącymi finalnej wartości. Najczęściej wybierany przez inwestorów czas trwania takiego funduszu to rok czasu.

Warte zainteresowania są też fundusze zrównoważone, które obejmują akcje notowane na giełdzie i papiery wartościowe. Zwykle zawierane są na 3 lata i wiążą się z większym ryzykiem, ponieważ całość inwestycji podlega częstym wahaniom wartości. Atutem takiego funduszu jest perspektywa większego zysku z uwagi na to, że wszystkie akcje podlegają notowaniom na giełdzie. Najbardziej opłacalne są fundusze akcyjne, które wiążą się z największym ryzykiem, ale i największym zyskiem w przypadku kapitału długoterminowego. Zakłada się go na minimum pięć lat i inwestuje tylko w akcje.

W Polsce na uwagę zasługują trzy rodzaje funduszy pod względem kryteriów ustawowych takich jak: fundusze otwarte, fundusze zamknięte, fundusze specjalistyczne. W przypadku funduszu otwartego pieniądze z wkładu własnego klienta są równoważne jednostkom uczestnictwa w takim funduszu. Oznacza to, że wniesiony kapitał jest wart tyle, na ile jest wyceniana jego codzienna wartość. Takie bieżące rozliczenia ułatwiają rozliczenie zysku. Zaletą tego funduszu jest swobodne zarządzanie kapitałem i możliwość wycofania się z niego w każdej chwili. Ponadto jeśli podejmiemy taką decyzję, istnieje możliwość umorzenia odsetek. Fundusze zamknięte to takie, w których wniesione środki pieniężne są zamieniane na jednostki uczestnictwa. Tutaj certyfikaty zdobywa się na zasadzie publicznych zapisów, ale inwestowanie przy ich pomocy obejmuje tylko rynek wtórny. Fundusze specjalistyczne to fundusze otwarte, ale charakteryzują się jednym ograniczeniem. Mianowicie jednostki uczestnictwa obejmują wybranych uczestników funduszu.
 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: