Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 13:19:19 -6h
Tokio (Japonia) 03:19:19 +8h
Sydney (Australia) 04:19:19 +9h
Londyn (Anglia) 18:19:19 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Lokaty terminowe - sytuacje nietypowe

09.06.2016 13:23 czwartek

Mówi się „masz to jak w banku”, kiedy ma się na myśli coś pewnego, zagwarantowanego. Podobnie jest z lokatami oszczędnościowymi, tu nie ma miejsca na niedomowienia i niespodzianki. Czy naprawdę tak jest? Czy masz wiedzę na temat wszystkich ewentualności? Co dzieje się w przypadku śmierci tego, który ulokował swoje pieniądze? Co jeżeli lokata zostanie zerwana? A jak wygląda kwestia sytuacji nietypowych? Podatku od lokat i lokat w obcej walucie?

Śmierć oszczędzającego pieniądze na lokacie

Na stronie internetowej banku Santander Consumer Bank, w zakładce pytania i odpowiedzi, umieszczono informację, iż można złożyć w Banku pisemną dyspozycję na wypadek śmierci lokującego pieniądze. To ona ewentualnie wskaże osoby uprawnione do wypłat środków po śmierci klienta Banku Santander. Co ważne, nie dotyczy to lokat wspólnych.

Pozostaje jeszcze kwota wypłaty po śmierci. Ta ograniczona jest Prawem Bankowym do wysokości 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Pozostałe środki podlegają dziedziczeniu. Jest to niezależne od liczby wydanych dyspozycji.


Podatek od lokat? Dodatkowy koszt?

Dodatkowym kosztem, dla oszczędzającego pieniądze w ten sposób, jest podatek (19 procent) od zysku z oszczędności. Nosi on nazwę, od nazwiska jego twórcy, podatek Belki. Podatku tego nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy można założyć lokatę w innej walucie niż złoty polski?

Dokładnej informacji na ten temat należy zasięgnąć w macierzystym banku. Ale prawdą jest, że banki w obecnej chwili oferują ewentualność założenia lokaty w USD, EUR, CHF i GBP.

A jak jest w przypadku kont walutowych? Jak tu wygląda kwestia podatków? Krok pierwszy, bank przelicza wartość odsetek na złotówki po kursie kupna z dnia naliczania odsetek. Krok drugi, obliczany jest i odciągany podatek dla fiskusa.


Lokata zerwana – jakie konsekwencje?

Istnieje ewentualność, że lokujący pieniądze będzie musiał wcześniej je wypłacić. Niestety niesie to ze sobą konsekwencje finansowe, gdyż jest to zerwanie umowy. Banki zazwyczaj w takiej sytuacji nie wypłacają części, a nawet całości odsetek, a dodatkowo pobierają opłatę z tytułu zerwania lokaty.

Można w dwojaki sposób zabezpieczyć się przed taką perspektywą. Są na to dwa sposoby: założenie kilku lokat na mniejsze kwoty, bądź uruchomienie lokaty progresywnej.

To jeszcze nie wszystkie kwestie, jakie mogą być niejasne dla planującego założyć lokatę. W celu wyjaśnienia innych problemów odsyłamy do strony internetowej Santander Consumer Bank, a konkretnie do zakładki „pytania i odpowiedzi”.Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: