Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 18:50:28 -6h
Tokio (Japonia) 08:50:28 +8h
Sydney (Australia) 09:50:28 +9h
Londyn (Anglia) 23:50:28 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

48

DM BOŚ: TYGODNIK FX

02.05.2017 08:24 wtorek

Rubel: Bank centralny Rosji obniżył w piątek główną stopę procentową o 50 p.b. do 9,25 proc. Ekonomiści oczekiwali ruchu o 25 p.b. W komunikacie zapowiedziano możliwość dalszego poluzowania polityki w kolejnych miesiącach. Mimo tego w piątek rubel już nie tracił. Bilans tygodnia wypadł jednak negatywnie.
 

Poza wspomnianymi już spekulacjami wokół działań banku centralnego, wpływ miała też gorsza koniunktura
na rynku surowców.
 
Turecka lira: W piątek turecki bank centralny podniósł prognozy wzrostu inflacji w tym roku do 8,5 proc., co jest pochodną marcowego odczytu wskaźnika CPI na poziomie 11 proc. Niemniej powtórzono, że nie będzie się to przekładać na bardziej agresywną politykę monetarną. Na posiedzeniu w środę Bank Turcji nie zdecydował się na podwyżkę głównych stóp procentowych (bazowa repo pozostała na poziomie 8,00 proc.).
 
Natomiast, podobnie jak wcześniej o 50 p.b
. do 12,25 proc. wzrosła tzw. stopa „późnego okna płynnościowego”, która jest wykorzystywana jako główne narzędzie sterujące płynnością na rynku. Te decyzje zostały dobrze przyjęte przez rynek, a lira kontynuowała zapoczątkowane wcześniej zwyżki.
 
Złoty i waluty regionu CEE: Najgorzej wypadła korona czeska, za nią był węgierski forint – sumarycznie jednak straty nie były duże. Najlepiej wypadł złoty, którego wsparły lepsze opinie ze strony agencji ratingowych - Moody’s podwyższył prognozy wzrostu PKB ,a S&P spodziewa się dalszego stopniowego umacniania się polskiej waluty. Najmniej optymistyczne opinie wyraził Fitch, który przyznał, że mimo dobrej sytuacji w gospodarce, ryzyka dla stabilności fiskalnej pozostają wysokie. 

Kluczowy dla złotego był też fakt spadku globalnej awersji do ryzyka po informacjach z Francji (rynek bagatelizuje znaczenie II tury wierząc, że Macron pokona Le Pen z dużą przewagą głosów). Uwagę przykuwała też słabość dolara, zwłaszcza w
relacji EUR/USD, co rzutowało na notowania USD/PLN. Efekt? Wyraźne zwyżki koszyka BOSSA PLN w
ramach widocznego od grudnia ub.r. kanału wzrostowego.
 
Więcej informacji w załączniku
 
Marek Rogalski
Główny analityk walutowy
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 
Dorota Sierakowska
Analityk surowcowy
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Plik w formacie PDF calość w formacie PDF [ 1.12Mb ] Plik do pobrania

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

DM BOŚ: TYGODNIK FX

2018-07-13 15:50:55