Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:47:49 -6h
Tokio (Japonia) 17:47:49 +8h
Sydney (Australia) 18:47:49 +9h
Londyn (Anglia) 08:47:49 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

10.07.2017 10:56 poniedziałek

Informacje gospodarcze
 

Z kraju:
 
Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2017 na poziomie 4,0%, a wzrost cen na poziomie 1,9% - wynika z najnowszej projekcji NBP. Luka popytowa domknie się w II połowie 2017 r., a w II połowie 2017 r. podwyższony wzrost PKB
będzie wynikał z odbudowy inwestycji. W ocenie ekonomistów NBP, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 r. będzie spożycie indywidualne przy stopniowo rosnąca dynamika nakładów inwestycyjnych.
 
Wicepremier M
. Morawiecki zakłada, że w tym roku udział inwestycji w polskim PKB zwiększy się do blisko 19%, a na koniec 2018 roku wyniesie ok. 20%.

Na bezzwrotne wsparcie budownictwa społecznego przez programy BGK zarezerwowane będzie 6,2 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa K. Smoliński. Pieniądze będą przeznaczone głównie na wsparcie
gmin.
 
Dzięki wyraźnemu przyspieszeniu w ciągu ostatniego roku, możemy śmiało powiedzieć, że dziś mamy boom w funduszach unijnych; poinformował wiceminister rozwoju J. Kwieciński.
 
Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski na poziomie "A minus" - poinformowano w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2017 r. do
2,6% PKB z 3,0%. PKB (ostatnia dostępna prognoza ze stycznia).
 
W ocenie agencji, dynamika PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,3%, a w latach 2018- 19 3,2% rocznie, bez zmian względem prognoz z czerwca. Fitch prognozuje, że inflacja w Polsce wzrośnie do końca 2019 r. do 2,5% wraz ze wzrostem popytu
wewnętrznego, podczas gdy niższe bezrobocie przełoży się na zwiększenie presji płacowej i cenowej. W związku ze wzrostem inflacji w Polsce, Fitch oczekuje stopniowych podwyżek stóp procentowych od 2018 r.
 
Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w czerwcu do 97 969,5 mln euro z 98 195,2 mln euro w maju - podał NBP.
Na program Rodzina 500 plus do końca maja wydano z budżetu ok. 27,2 mld zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Ze świata:
 
Przywódcy G20 opowiedzieli się na zakończonym w sobotę spotkaniu na szczycie w Hamburgu za otwartymi rynkami i przeciw protekcjonizmowi w handlu, zapobiegając eskalacji sporu z USA. Próby znalezienia kompromisu w polityce
klimatycznej zakończyły się fiaskiem. 
 
Więcej informacji w załączniku
 
 

Plik w formacie PDF calość w formacie PDF [ 132.61Kb ] Plik do pobrania

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: