Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 00:24:27 -6h
Tokio (Japonia) 14:24:27 +8h
Sydney (Australia) 15:24:27 +9h
Londyn (Anglia) 05:24:27 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

08.11.2017 09:02 środa

Sytuacja rynkowa
 

Podobnie, jak w poniedziałek, także i wczoraj głównym bohaterem krajowej sesji był sektor bankowy. Indeks sektorowy, WIG-Banki, wzrósł o 2,42%, a przedstawicieli sektora można znaleźć wśród liderów zwyżek zarówno w mWIG40, jak i WIG20. Na rynkach bazowych lekkie pogorszenie nastrojów, przy czym główne indeksy pozostają blisko poziomów rekordowych.
 
Wczoraj zwracaliśmy uwagę, że wyniki banków za III kw. raczej nie zaskakują (są bliskie konsensusom rynkowym). Podobnie jest w przypadku dzisiejszej publikacji banku PEKAO
. Bank pokazał m.in. lekki wzrost wyniku odsetkowego (o 3,1% r/r i 1,4% kw./kw.), a saldo odpisów (z tytułu utraty wartości kredytów i zobowiązań pozabilansowych), podobnie jak w przypadku takich banków jak MILLENNIUM, MBANK czy BZWBK, okazało się zauważalnie wyższe od oczekiwań analityków, co można nazwać już pewną prawidłowością (w przypadku PEKAO było też wyższe o 3,5% r/r).

Więcej uwagi rynek może kierować w stronę opublikowanej strategii na lata 2018 – 2020, zgodnie z którą bank celuje w zysk netto w 2020 r. powyżej 3 mld zł, co można uznać za ambitny cel (za ostatnie cztery kwartały, uwzględniając wyniki III kw. 2017 r., bank osiągnął zysk netto na poziomie ok. 1,92 mld zł, a więc w ciągu nieco ponad 3 lat zysk netto miałby wzrosnąć łącznie o ponad 50%). Cel ten sporządzony został przy założeniu wzrostu stopy referencyjnej o 125 pb do 2020 r. Inwestorom spodobać się może także wyartykułowana chęć do wypłaty dywidend z wyniku za lata 2017 i 2018 na poziomie ok. 100% zysku netto (przy czym zaznaczono, że aktywność w obszarze fuzji i przejęć może wymagać zmiany polityki dywidendowej). 
 
Po zamknięciu wczorajszej sesji ENEA oraz BOGDANKA przedstawiły wstępne wyniki finansowe, obejmujące III kw. br. Wyniki obu spółek w III kw. br., na poziomie operacyjnym i netto, są słabsze od oczekiwań rynkowych (konsensusu PAP) o, w przypadku ENEI, nieco ponad 20%, a w przypadku BOGDANKI o blisko 13% na poziomie operacyjnym i 20% na poziomie netto. Raport kwartalny z kolei opublikowały inne spółki z branży energetycznej: PGE oraz ENERGA. W przypadku tej pierwszej, zarówno zysk netto na akcjonariuszy jednostki dominującej, jak i EBITDA były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. ENERGA z kolei opublikowała wcześniej szacunki jedynie wyników na poziomie EBITDA – zaraportowane wyniki były z nimi zgodne.
 
W kalendarium dzisiejszej sesji punktem dnia będzie decyzja RPP ws. stóp procentowych. Nie oczekuje się zmian w koszcie pieniądze, ale projekcja inflacji może lekko drgnąć w górę w porównaniu z projekcją lipcową, być może nastąpią także jakieś zmiany w (dotychczas gołębiej) retoryce większości członków (krajowe odczyty inflacyjne póki co wciąż są poniżej środkowej wartości przedziału celu inflacyjnego, aczkolwiek pewną presję na zmianę retoryki może wywierać coraz szerzej postępujące zacieśnianie polityki monetarnej w otoczeniu zewnętrznym). 
 
Więcej informacji w załączniku
 

Plik w formacie PDF calość w formacie PDF [ 780.17Kb ] Plik do pobrania

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Funt pod rosnącą polityczną presją

2018-10-22 15:23:10

BM Alior Bank - GPW Tygodniowy

2018-10-22 15:20:36

Chiny nieco poprawiły nastroje

2018-10-22 11:31:23

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2018-10-22 11:06:44

Komentarz surowcowy DM BOŚ

2018-10-22 10:44:23