Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 00:38:02 -6h
Tokio (Japonia) 14:38:02 +8h
Sydney (Australia) 15:38:02 +9h
Londyn (Anglia) 05:38:02 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

112

Jaki będzie wpływ polityki Fed i EBC na gospodarki państw europejskich?

21.06.2018 11:39 czwartek
Usztywnianie ilościowe to duże ryzyko dla wzrostu gospodarczego w Europie, w szczególności dla strefy euro, w której nastąpiło spowolnienie. 
 
Nasz ulubiony wskaźnik wyprzedzający – impuls kredytowy - odzwierciedlający przepływ nowych kredytów z sektora prywatnego jako procent PKB w przypadku strefy euro jest obecnie bliski zeru. Innymi słowy, należy się spodziewać pogorszenia sytuacji w nadchodzących kwartałach.
 
Najbardziej obawiam się jednak o Europę Środkowo-Wschodnią. Tempo wzrostu pozostaje solidne, jednak dostrzegamy już napięcia na rynku walutowym, które mogą zaszkodzić takim krajom, jak Polska czy Węgry. 
 
Dotychczas sytuacja była możliwa do opanowania, istnieje jednak nadal ryzyko rozprzestrzenienia się tego problemu na inne regiony, podobnie jak miało to miejsce w 2013 roku w wyniku ograniczania skupu aktywów przez Fed. 
 
Bez względu na rozwój wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej w nadchodzących miesiącach, wiemy, że region ten zmaga się z wieloma trudnościami o charakterze finansowym ze względu na usztywnianie ilościowe, m.in
. z niższym impulsem kredytowym, problemami z płynnością, wzrostem zmienności czy wyższym kosztem kapitału. 
 
Większość państw środkowoeuropejskich jest naturalnie w lepszej sytuacji niż kilka lat temu, dlatego w perspektywie długoterminowej pozostaję optymistą, jednak trudno będzie dostosować się do mniej korzystnych warunków w obszarze polityki pieniężnej i do znacznie większego odpływu kapitału.
 
Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku
 
 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: