Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:35:47 -6h
Tokio (Japonia) 19:35:47 +8h
Sydney (Australia) 20:35:47 +9h
Londyn (Anglia) 10:35:47 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

17.05.2019 12:35 piątek

Informacje gospodarcze

W kraju:
 
W kolejnych miesiącach 2019 roku możliwy jest dalszy wzrost inflacji, jednak na koniec roku nie przekroczy ona celu inflacyjnego - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Leszek Skiba.
 
Inwestycje w I kwartale rosły w tempie 6-8%, a tempo wzrostu w całym 2019 roku może być zbliżone do osiągniętego I kwartale - ocenia szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
 
Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy, zgodnie z którą zniesiony zostanie limit 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zdaniem rządu, ma to m.in. ułatwić życie pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli ten limit.
 
Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce
. "Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa" - wskazał w czwartek Sąd UE.
 
Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w VAT polegające na obligatoryjności mechanizmu podzielonej płatności. Z tego tytułu luka VAT zmniejszy się o 0,5 pkt. proc., a wpływy do budżetu wyniosą 958 mln zł rocznie - podano w Ocenie
Skutków Regulacji (OSR).
 
Pobór podatku od sprzedaży detalicznej jest na mocy stosownej ustawy zawieszony do końca 2019 roku, czwartkowy wyrok sądu UE ws. tego podatku nie jest prawomocny i każdej ze stron przysługuje odwołanie - napisał resort finansów.
 
Ze świata:
 
Dziś o 11:00 w strefie euro opublikowana zostanie inflacja HICP za kwiecień.
 
Komentarz
 
Mocny dolar ciążył złotemu
 
W czwartek rynki odzyskały rezon po informacjach o oddalającym się ryzyko otwarcia nowego frontu wojen handlowych USA z Europą. Powyższe sprzyjało apetytowi na ryzykowne aktywa na świecie, co sprzyjało również rodzimym
aktywom.
 
Spośród danych po środowych słabych publikacjach z Niemiec oczy inwestorów ponownie zwróciły się na wyniki strefy euro. Niemniej bilans handlu zagranicznego wypadł dość dobrze. Popołudniowe dane z USA pokazały z kolei
dobrą kondycję rynku nieruchomości i wzrost liczby pozwoleń na budowę domów oraz rozpoczętych budów. Pozytywnie zaskoczył również indeks Fed z Filadelfii.
 
Powyższe wraz ze wzmożonym apetytem na ryzyko przyczyniło się wczoraj do wzrostowego odreagowania dolara, co tradycyjnie ciążyło złotemu. Wyniki rodzimej inflacji bazowej, która wypadła zgodnie z konsensusem na poziomie
1,7% r/r nie miały większego przełożenia na krajową walutę. Na długu zarówno rynki bazowe jak i krajowe dziesięciolatki zaliczyły wczoraj korektę poprzednich spadków rentowności, co dla dziesięciolatek oznaczało powrót w granice 2,88%.
 
Dzisiejsza sesja rozpoczyna się w nieco gorszych nastrojach niż wczoraj, co o poranku przynosi lekkie umocnienie długu i powrót podaży na rynki akcji, przy czym EUR-USD pozostaje dość stabilny. Kluczową publikacją dzisiejszej sesji
powinna się stać inflacja w strefie euro, która będzie wyznacznikiem najnowszych oczekiwań rynku wobec działań EBC. Wciąż aktualne pozostają jednocześnie obawy o negocjacje handlowe, które prawdopodobnie będą ograniczać apetyt na ryzyko. 
 
BM Alior Bank 
 

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:

 
Popytowe podejście do innowacji   ES-SYSTEM SA, Rafał Gawrylak - Prezes Zarządu, #254 PREZENTACJE WYNIKÓW
 

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: