Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 00:25:15 -6h
Tokio (Japonia) 14:25:15 +8h
Sydney (Australia) 15:25:15 +9h
Londyn (Anglia) 05:25:15 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

209

BM Alior Bank - GPW Tygodniowy

17.06.2019 14:29 poniedziałek

Sytuacja rynkowa
 

Cały ubiegły tydzień przyniósł niewielką zwyżkę na krajowym rynku, wykazując istotnie niższy impet ruchu w porównaniu z
poprzedzającymi dwoma tygodniami. Tygodniowa stopa zwrotu wyniosła 0,4% co w przybliżeniu było równe zmianie indeksu MSCI World All Countries (0,26%) oraz lekko poniżej indeksu agregującego rynki wschodzące MSCI Emerging Markets (0,8%).

W otoczeniu rynków globalnych wciąż prym wiodą oczekiwania względem złagodzenia polityki pieniężnej w USA, przez co należy rozumieć obniżkę stopy federalnej. Wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową wskazuje, że decyzja jest spodziewana na lipcowym posiedzeniu. Tym samym dochodzi do często zaskakujących sytuacji, gdzie dobre dane spotykają się z co najmniej neutralną, o ile nie spadkową reakcją rynkową, natomiast złe dane potęgując oczekiwania
względem FED przynoszą zwyżkę cen akcji. 

Ponownie można jednak przypomnieć, że ostatnie dwa główne cykle obniżek stóp procentowych zapoczątkowane w latach 2001 i 2009 przyniosły mocne spadki na globalnych rynkach
. Takie podejście wydaje się o tyle bardziej uzasadnione, że decyzja o ewentualnych obniżkach stóp wypływa z raczej negatywnej oceny perspektywy koniunktury gospodarczej, i
tańszy kredyt w krótkim terminie nie zrekompensuje zakładanego wówczas spadku zysków przedsiębiorstw. Ale w przypadku przedsiębiorstw dość mocno zadłużonych, zwłaszcza w relacji do wyniku EBITDA, wizja niższych kosztów odsetkowych może podnieść atrakcyjność inwestycyjną. 

Dość duże poruszenie na rynkach spowodował ubiegłotygodniowy atak na tankowce w Zatoce Omańskiej. Ceny ropy w ciągu jednego dnia rosły w maksimum sesji o ponad 4%. Jako, że w ślad za tym nie poszły również ceny paliw, to
reakcja krajowych rafinerii w tym dniu była raczej sceptyczna. W odniesieniu do krajowego rynku wciąż „gorąco” było na akcjach operatorów telefonii komórkowej. 

Główni krajowi gracze Orange i Play zdecydowali o niewielkiej podwyżce cen swoich abonamentów. W obliczu rosnącego stopnia zamożności (wzrost średnich i minimalnych płac, dodatkowe transfery socjalne) raczej nie będzie to powodowało
negatywnych zmian w popycie, tym bardziej że ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są relatywnie niedrogie. W defensywie do rynku ogółem pozostają krajowi producenci gier. Indeks WIG.Games w minionym tygodniu obniżył się w sumie o ponad 4% i gorsze nastawienie objęło zarówno deweloperów dużych produkcji wydawanych co kilka lat, jak również projektujących swoje produkty na urządzenia mobilne wydawane kilka razy w roku. 

Zobacz także: BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

Nie ma jednoznacznego powodu uzasadniającego taką reakcję, również na rynkach zagranicznych (subindeks S&P500) było wykazywane ochłodzenie nastrojów. W bieżącym tygodniu w planowanych odczytach makro zwracamy uwagę na krajowe dane z rynku pracy (środa) oraz o produkcji przemysłowej (piątek). W środę kończy się posiedzenie FOMC, nie są oczekiwane zmiany w polityce pieniężnej (bardziej na lipcowym posiedzeniu). W piątek pojawią się szacunkowe
odczyty wskaźników PMI dla głównych gospodarek światowych.
 
Sytuacja techniczna
 
Patrząc na wykres tygodniowy indeksu WIG miniony tydzień był dość neutralny, niewielkie zmiany w stosunku do poprzedniego piątku, jak również niska zmienność w ciągu tygodnia sprawiają wrażenie obniżenia impetu wzrostowego. Na wykresie tygodniowym indeksu WIG pojawiła się świeca doji, która teraz podkreśla presję oporu obszaru luki cenowej z początku maja (59,7 tys pkt). 

W bardzo szerokim spojrzeniu na indeksie WIG byłby dostrzegalny zarys ponad rocznej formacji odwróconej RGR. Na dziś byłaby to teza mocno robocza, o samej formacji będzie można bardziej zdecydowanie mówić dopiero w przy podejściu do linii ostatnich szczytów (linii szyi formacji) przy poziomie ok. 61,6 tys pkt. ADX utrzymuje wskazania ciągłej
obecności trendu bocznego, RSI jest w strefie neutralnej. W przypadku pogorszenia nastrojów najbliższym wsparciem będzie ostatni dołek ok. 56 tys pkt.
 
BM Alior Bank 
 

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:

 
#BIZNESwDRODZE, odcinek 8, Piotr Babieno, Bloober Team SA   Inwestorzy.TV z wizytą w magazynach Nextbike Polska SA
 

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: