Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 23:04:02 -6h
Tokio (Japonia) 13:04:02 +8h
Sydney (Australia) 14:04:02 +9h
Londyn (Anglia) 04:04:02 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

Tłumaczenia umów. Dlaczego warto zlecać je profesjonalistom?

10.09.2019 12:45 wtorek

Czym są tłumaczenia umów i jaki jest ich cel?

Tłumaczenia umów należą go grupy tłumaczeń wysoce specjalistycznych. Umowy są bowiem dokumentami o dużym stopniu sformalizowania, w tłumaczeniach których nie ma miejsca na żadną, nawet najmniejszą pomyłkę. Tłumaczenia umów są wykorzystywane przez firmy w codziennej pracy, muszą być więc precyzyjnie i umiejętnie przełożone na język docelowy, oddawać sens i cel oryginału oraz być w pełni poprawne pod względem merytorycznym.

Do najczęściej przekładanych na języki obce dokumentów firmowych należą m. in. umowy kupna-sprzedaży, umowy o pracę, dzieło i zlecenie, umowy najmu, umowy pożyczki, kredytowe, handlowe i wiele innych. Korzystają z nich praktycznie wszystkie firmy, których działalność wykracza poza granice jednego kraju. Głównym celem każdej umowy jest zapewnienie należytej ochrony interesów obu stron oraz potwierdzenie ich woli w oficjalny, ściśle określony sposób.

Tłumaczenia umów mają za zadanie precyzyjne oddanie znaczenia treści oryginalnego dokumentu. Aby było to możliwe do zrealizowania, tłumacz specjalizujący się w przekładach umów musi biegle orientować się w prawniczej terminologii, znać przepisy obowiązujące w obu krajach oraz posiadać wiedzę na temat prawidłowego tłumaczenia i konstruowania dokumentów o takim charakterze. Tłumaczenia umów muszą być przekładami najwyższej jakości, gdyż tylko w takiej postaci będą w stanie odpowiednio zabezpieczać interesy klientów.

Prawnik czy lingwista: komu warto powierzyć tłumaczenia umów dla firm?

Umowy należą do oficjalnych dokumentów, których przekładem powinni zajmować się wyłącznie profesjonalni i doświadczeni w tej dziedzinie tłumacze. Teksty o charakterze prawnym, do których należą tłumaczenia umów, wyróżniają się zwięzłą i oszczędną formą, specjalistyczną terminologią prawniczą, charakterystyczną konstrukcją oraz niebudzącą wątpliwości treścią. Ogromne zapotrzebowanie firm na tłumaczenia umów sprawiło, że specjalizacja ta dostępna jest w praktycznie każdym biurze tłumaczeń.

Przekładami umów w profesjonalnych agencjach tłumaczeń zajmują się lingwiści, którzy oprócz biegłości językowej najczęściej posiadają także dodatkowe wykształcenie prawnicze. W trakcie realizacji tłumaczenia tłumacz musi zwrócić szczególną uwagę na spójność terminologii między poszczególnymi systemami prawnymi oraz uwzględnić realia prawne kraju lub regionu, w którym przetłumaczony dokument ma funkcjonować. Temu zadaniu z reguły są w stanie sprostać tylko lingwiści posiadający odpowiednie wykształcenie kierunkowe – prawnicy i radcy prawni.

Tłumaczenia dla firm zwykłe i przysięgłe. Czym się między sobą różnią?

Najczęściej wykonywane tłumaczenia dla firm możemy podzielić na dwie grupy: tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia przysięgłe są najczęściej zlecane do wykonania przez firmy, które chcą wykorzystać dany dokument jako dowód w sądzie lub w celu załatwienia spraw urzędowych. Wykonany przez tłumacza przysięgłego i poświadczony jego pieczęcią przekład posiada moc prawną oryginału oraz jest akceptowany w celach formalnych przez urzędy i instytucje.

Tłumaczenia przysięgłe może wykonywać tylko tłumacz posiadający formalne uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to urzędnik państwowy, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonywane przez siebie tłumaczenia. Z uwagi na odpowiedzialność tłumacza oraz specjalistyczny charakter tego rodzaju tłumaczeń, ich realizacja jest zwykle droższa od przekładów zwykłych. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie umowy muszą być tłumaczone w formie przysięgłej – w celach zawodowych w większości przypadków zupełnie wystarczające jest bowiem posiadanie przekładu zwykłego, którego jakość oraz poprawność nie odbiega od poziomu wykonania przekładów przysięgłych.

W celu zagwarantowania sobie najwyższej poprawności tłumaczeń firmowych dokumentów, zadanie to warto powierzyć najlepszym agencjom tłumaczeń współpracującym z profesjonalnymi tłumaczami. Tłumaczenia umów wymagają bowiem od tłumacza nie tylko biegłości językowej, ale także doskonałej orientacji w specjalistycznej, branżowej terminologii oraz dogłębnej znajomości branży prawniczej. Takimi specjalistami dysponuje Podgórskie Biuro Tłumaczeń, które od 1997 r. dostarcza swoim klientom profesjonalnych tłumaczeń umów i innych dokumentów biznesowych.

 

Artykuł PartneraInne artykuły z tego działu: Inne artykuły: