Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:37:58 -6h
Tokio (Japonia) 05:37:58 +8h
Sydney (Australia) 06:37:58 +9h
Londyn (Anglia) 20:37:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

426

Czy ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe?

03.12.2019 11:22 wtorek

Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne z najczęściej wykupywanych usług w firmach ubezpieczeniowych. Dowiedz się, jakie ubezpieczenie musisz wykupić oraz jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia komunikacyjne to zbiorcze określenie grupy usług świadczonych przez firmy ubezpieczeniowe. Mają one zabezpieczyć kierowcę lub pasażerów pojazdu w razie wystąpienia wypadku lub sam pojazd, w razie wystąpienia szkody. Na wielu stronach internetowych możesz łatwo wybrać odpowiednie dla ciebie  ubezpieczenie komunikacyjne, ale jedno z nich musisz wykupić obowiązkowo – jest to ubezpieczenie OC. Dlaczego jest obowiązkowe? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC został wprowadzony z konkretnych powodów. Jest to bowiem polisa, która w razie wypadku zabezpiecza materialnie kierującego w razie roszczeń z tytułu wyrządzonego uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeń mienia. Za każdym razem, gdy dochodzi do wypadku lub kolizji, wyrządzone szkody pokrywane są przez ubezpieczyciela na mocy umowy zawartej ze sprawcą. Chroni to kierowcę przed wpadnięciem w spiralę długów związanych z naprawami lub leczeniem. Bez ubezpieczenia OC musiałby on pokryć koszty z własnej kieszeni. Warto wiedzieć, że chociaż ubezpieczamy pojazd w Polsce, polisa ważna jest także na terenie całej Unii Europejskiej oraz dodatkowo w Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz w Chorwacji. 

Podstawa prawna obowiązku ubezpieczenia OC – kto musi się ubezpieczyć?

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). W art. 4 zawarta jest informacja, że każdy posiadacz pojazdów mechanicznych musi wykupić ubezpieczenie OC. Natomiast pojazd mechaniczny to:

  • pojazd samochodowy;
  • ciągnik rolniczy;
  • motorower;
  • oraz przyczepa.

Objęty obowiązkiem ubezpieczenia jest też: „każdy pojazd wolnobieżny w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych użytkowanych przez rolników w ramach gospodarstwa”. Pojazdy historyczne oraz wolnobieżne są w ustawie objęte wyjątkiem i nie muszą posiadać polisy OC na stałe. Wystarczy wykupić ją przed wprowadzeniem ich do ruchu.

Kary za brak ubezpieczenia OC

Brak ważnego ubezpieczenia OC wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi. Najwięcej zapłacą ci, którzy nie posiadają polisy dłużej niż 14 dni. W wypadku samochodów osobowych jest to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, czyli w 2019 roku będzie to około 4500 złotych. Gdy poruszamy się bez ważnego ubezpieczenia pojazdem ciężarowym, kara wynosi trzykrotność pensji minimalnej. Inne nieubezpieczone pojazdy objęte są karą w wysokości jednej trzeciej płacy minimalnej.

Opłata karna jest mniejsza, gdy poruszamy się bez ważnej polisy OC krócej niż trzy dni i wynosi wtedy 20% pełnej opłaty karnej, natomiast 50% pełnej opłaty karnej zapłacimy, gdy okres ten będzie wynosił od 4 do 14 dni.  


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: