Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:35:01 -6h
Tokio (Japonia) 04:35:01 +8h
Sydney (Australia) 05:35:01 +9h
Londyn (Anglia) 19:35:01 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

225

Analiza techniczna pary EUR/USD

19.02.2020 18:58 środa

Analiza techniczna – ruchy cen na wykresach

Początkujący inwestorzy, którzy dopiero poznają narzędzia analizy technicznej, mogą się dowiedzieć, że opiera się na ona trzech założeniach, czyli:

  • rynek dyskontuje wszystko,
  • ceny poruszają się w trendzie,
  • historia się powtarza.

Zgodnie z nimi oparcie tradingu wyłącznie na analizie technicznej sprowadza się do analizowania wykresów. Według tych założeń, na wykresie cen reprezentowane są już wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą podjąć decyzję o zakupie danej pary walutowej lub wstrzymaniu się z zakupem. Inaczej mówiąc, analiza techniczna (i inwestorzy na niej się opierający) pomijają dane makroekonomiczne.

W przypadku analizy technicznej inwestorzy wykorzystują w prognozach poprzednie ruchy cenowe. Zakładają bowiem, że pewne zachowania rynku będą się powtarzać. Z kolei do samego identyfikowania stanów rynku i dostrzegania sygnałów z niego płynących wykorzystują rozmaite wskaźniki. Przykładowo MACD, średnie kroczące czy oscylator cenowy to wskaźniki trendu. Siłę trendu można z kolei określić, wykorzystując wskaźnik siły względnej RSI. Innymi wskaźnikami impetu są również Williams %R czy oscylator stochastyczny.

Prosty dostęp do wszystkich wskaźników, które są niezbędne do przeprowadzania analizy technicznej, inwestor otrzymuje po otwarciu rachunku. Przykładowo Saxo udostępnia inwestorom zainteresowanym zarabianiem na handlu parą walutową EUR/USD nowoczesną platformę SaxoTraderGO – mogą oni korzystać z dostępnych wykresów lub dodawać własne.

Zobacz także: Analiza fundamentalna na rynku walutowym

Na czym polega analiza fundamentalna?

W odróżnieniu od analizy technicznej, analiza fundamentalna nie opiera się na analizie cen w ujęciu historycznym, ale koncentruje się na danych ekonomicznych, aspektach gospodarczych czy czynnikach politycznych. Dokonując analizy fundamentalnej, inwestor musi spojrzeć na dany instrument szerzej, czyli osadzić go w kontekście. Wybór pary EUR/USD pociąga za sobą konieczność monitorowania zmian zachodzących w gospodarce amerykańskiej i strefie euro. W przypadku strefy euro nie jest jednak konieczne śledzenie wszystkich państw – inwestor z powodzeniem może ograniczyć się do dwóch najsilniejszych gospodarek, którymi będą niemiecka i francuska.

Przygotowując się do sporządzenia analizy fundamentalnej, inwestorzy biorą pod uwagę różne czynniki makroekonomiczne. Do najpopularniejszych i najczęściej uwzględnianych należą:

  • inflacja – banki centralne poszczególnych krajów mogą ograniczać inflację, a to z kolei oznacza zmianę poziomu stóp procentowych. Taki krok nie pozostaje bez wpływu na rynek finansowy, w tym wartość waluty;
  • bezrobocie – ma znaczenie w przypadku pary walut EUR/USD. Inwestorzy koncentrują się na informacjach płynących z rynku amerykańskiego;
  • PKB – produkt krajowy brutto to kolejny czynnik, który ma wpływ na wartość walut. Traderzy obserwując PKB, mogą ocenić, czy i jak rozwija się gospodarka danego kraju. To z kolei ma odzwierciedlenie w podejmowanych przez nich decyzjach.

Również inne, pozafinansowe czynniki mogą wpływać na notowania walut i dlatego analiza fundamentalna także je uwzględnia. Do takich należą choćby klęski żywiołowe czy decyzje polityczne, które mają odzwierciedlenie w gospodarce i jej kondycji.

Analizy dla pary EUR/USD – luty 2020

Para walutowa EUR/USD jest jedną z najpopularniejszych par walutowych na rynku Forex. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. To z kolei wpływa na jej płynność, zaś traderzy nie mają problemów z pozyskaniem informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy zarówno fundamentalnej, jak i technicznej.

Jak kształtuje się obecna sytuacja w przypadku pary walutowej EUR/USD? Jeżeli wziąć pod uwagę czynniki makroekonomiczne, to uwzględnić trzeba m.in. trwającą od początku roku epidemię koronawirusa, która nie pozostaje bez wpływu na rynki. Niepokojące doniesienia z chińskiego rynku zaburzają łańcuch dostaw i tym samym wpływają na kurs dolara amerykańskiego – zyskuje on do innych najważniejszych walut. Do najistotniejszych  informacji odnoszących się do EUR zaliczyć trzeba opublikowane w ostatnich dniach dane dotyczące PKB Niemiec z IV kw. roku i odczyt PKB z rynku strefy euro. Inwestorów szczególnie mocno niepokoić mogą pesymistyczne perspektywy gospodarcze.

Jeżeli spojrzeć na wykres EUR/USD, to od 23 stycznia, gdy kurs przełamał wsparcie kanału wzrostowego, inwestorzy obserwują spadki. Pod koniec pierwszego tygodnia lutego przełamane zostało też wsparcie – zniesienie Fibonacciego (76,4 proc.). Według niektórych specjalistów możliwe jest przekroczenie bariery 1,08, ale zanegowanie spadków może okazać się możliwe dopiero po pokonaniu bariery 1,10.


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: