Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:21:16 -6h
Tokio (Japonia) 05:21:16 +8h
Sydney (Australia) 06:21:16 +9h
Londyn (Anglia) 20:21:16 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

531

Ubezpieczenie podróży – dostępne produkty

29.09.2020 14:08 wtorek
Ubezpieczenie podróżne gwarantuje finansową ochronę dla osób, planujących wyjazd za granicę. W sektorze polis turystycznych można jednak znaleźć różnorodne produkty. Warto wiedzieć jaki zakres ochrony przysługuje w ramach poszczególnych rozwiązań.
 
Foreign Visitors
Ubezpieczenie podróżne gwarantuje kompleksową pomoc dla cudzoziemca, planującego podróż do Polski lub innych krajów Unii Europejskiej. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku nieszczęśliwego wypadku, wymagającego interwencji ratowniczej lub pobytu szpitalnego. Ochroną objęte jest nie tylko zdrowia właściciela świadczenia, ale i jego mienie.
W ramach polisy skorzystać można ponadto z całodobowych usług pomocniczych pakietu Assistance. Ubezpieczenie podróży dostępne jest w dwóch wariantach – Standard oraz Optimum. Każdy z nich wyróżnia się innym zakresem ochrony oraz sumą wypłacanego odszkodowania. Wybrane świadczenie można również rozszerzyć o dodatkowe elementy w zależności od potrzeb danego klienta
 
Ubezpieczenia indywidualne i grupowe
Polisa gwarantuje całodobową ochronę zdrowia oraz mienia właściciela produktu. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia, NNW, zabezpieczenie bagażu oraz medyczny Assistance. Przy zakupie świadczenia osoby do dwudziestego czwartego roku życia mogą liczyć na rabat cenowy. Ubezpieczenie podróży oferowane są w różnorodnych wariantach. Każdy klient może więc wybrać opcję dostosowaną do indywidualnych potrzeb i formy wakacji. Alternatywne rozwiązanie stanowi pakiet rodzinny. Zakres ochrony obejmuje dwie dorosłe osoby i czworo dzieci. Wysokość odszkodowania i składki zależy od rodzaju wybranego pakietu. 
 
Świadczenie SKI&SPORT
Ubezpieczenie gwarantuje finansowe wsparcie dla osób, uprawiających dyscypliny ekstremalne oraz aktywności wysokiego ryzyka. Przed podpisaniem umowy z towarzystwem warto zapoznać się z OWU. Zawarte są tam bowiem ustalenia, dotyczące klasyfikacji poszczególnych dyscyplin do konkretnych kategorii. Pakiet SKI&SPORT zapewnia ochronę zdrowia oraz sprzętu właściciela świadczenia. Należy jednak pamiętać, że koszt polisy jest dużo większy niż w przypadku standardowego ubezpieczenia podróży. 
 
Polisa, gwarantująca ochronę pracy fizycznej
Świadczenie stanowi idealne rozwiązanie dla osób, planujących zagraniczną delegację lub służbową podróż. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu przez właściciela ubezpieczenia na skutek wykonywania pracy fizycznej lub czynności o wysokim stopniu ryzyka. Szczegółowy zakres ochrony zależy od ustaleń konkretnego towarzystwa i zapotrzebowania klienta. Przed wyjazdem za granicę warto pomyśleć o zakupie polisy turystycznej. Stanowi ona bowiem doskonałą inwestycję i skuteczne zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Warto pamiętać, by zakres ochrony dostosować do indywidualnych potrzeb.
 
 
Artykuł Partnera
 
 


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: