Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 07:16:41 -6h
Tokio (Japonia) 21:16:41 +8h
Sydney (Australia) 22:16:41 +9h
Londyn (Anglia) 12:16:41 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Zarząd w Spółkach Prawa Handlowego

30.10.2006 14:47 poniedziałek


Termin
13/14 listopada 2006, Warszawa

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawno - organizacyjnych zasad funkcjonowania  zarządu spółek Prawa handlowego, w następujących obszarach:

    * obowiązki i uprawnienia zarządu - jakie procedury obowiązują w zakresie powoływania
      zarządu i kto może wejść w jego skład? jaki jest tryb zwoływania oraz jakie sprawy spółki
      mogą być rozstrzygane podczas posiedzeń zgromadzeń wspólników? jakie są zasady współdziałania zarządu z Radą nadzorczą? kiedy wygasa mandat członka zarządu?
    * odpowiedzialność zarządu - jakie są prawa i obowiązki zarządu względem spółki?
      na jakich zasadach i w jakim trybie członek zarządu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną
      i karną za zobowiązania spółki określone w Kodeksie spółek handlowych? kiedy członek zarządu
      może bronić się przed odpowiedzialnością?
    * zatrudnianie i wynagradzanie członków zarządu - jaki stosunek prawny może łączyć członka
      zarządu ze spółką oraz jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza dla spółki? kto jest uprawniony
      do podpisywania umów określających stosunek pracy z członkiem zarządu? jakie sa kryteria wynagradzania i premiowania członka zarządu?
    * zarząd jako pracodawca - jaki jest zakres odpowiedzialności oraz  jakie obowiązki związane
      z przymiotem pracodawcy ponosi zarząd względem zatrudnionych w spółce pracowników?
      kto i w jaki sposób odpowiada przed organami kontrolującymi w zakresie zatrudniania pracowników?

 

Szkolenie adresujemy do:

    * członków zarządów spółek
    * członków rad nadzorczych
    * menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
    * radców prawnych
    * szefów biur obsługi zarządu
    * pracowników administracyjnych

 

Metodyka pracy podczas szkolenia:

    * wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów dotyczących funkcjonowania zarządu w spółce
    * indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
    * omówienie tematyczne wspomagane prezentacją multimedialną

 

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

-SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
-POSIEDZENIE ZARZĄDU
ZASADY ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY/ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZASADY ORGANIZACJI
-WSPÓŁDZIAŁANIE ZARZĄDU Z RADĄ NADZORCZĄ I WALNYM ZGROMADZENIEM
-KOMPETENCJE ZARZĄDU
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
-POSTĘPOWANIE ZARZĄDU W SZCZEGÓLNYCH SPRAWACH SPÓŁKI
 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
-ODPOWEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZADU WOBEC SPÓŁKI
-ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZADU WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI
-ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I QUASI-KARNA CZŁONKÓW ZARZĄDU
-FORMY ZATRUDNIANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŚWIADCZENIE PRACY PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU
- WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
 POLITYKA WYNAGRODZEŃ
- ZARZĄD JAKO „PRACODAWCA”
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYMIOTEM PRACODAWCY

Miejsce szkoleń
Hotel IBIS Warszawa Stare Miasto

Trenerzy:
Kowalska-Jędrzejowska Magdalena

    * Radca Prawny.
    * Aplikacja sądowa oraz radcowska.
    * Doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych kancelariach.
    * Specjalista z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prywatyzacyjnego oraz postępowań sądowych.
    * Doświadczony szkoleniowiec i autor licznych publikacji.

Lisicki Robert

    * Prawnik.
    * Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
    * Obecnie pracuje w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
    * Specjalizuje się m

. in. w zagadnieniach związanych z czasem pracy, pracą tymczasową i delegowaniem pracowników.
    * Autor publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy - „Monitorowanie pracownika w pracy”, „Ocena pracy w zgodzie z prawem”, „Obowiązkowa informacja o warunkach zatrudnienia”.
    * Uczestniczy w pracach organów Unii Europejskiej przygotowujących akty prawne z zakresu prawa pracy.
    * Prowadzi wykłady i szkolenia związane z problematyką prawa pracy.

Orliński Marcin

    * Prawnik.
    * Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa.
    * Magister prawa, ukończony Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
    * Aplikant III roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
    * Członek Rad Nadzorczych Spółek: Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "Dozamel" Sp. z o.o. oraz Cefarm Rzeszów S.A.
    * Prowadzi wykłady dotyczące działalności spółek handlowych i ich organów na szkoleniach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

Koszt
Cena wynosi: 1 190,00 zł
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów,
pakiet konferencyjny, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (obiad każdego dnia, kawa, herbata, słodki poczęstunek)
oraz dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax

Formularz zgłoszeniowy >>>

EMPRIZ Group Training & Consulting Division
ul. Trębacka 3
00-074 Warszawa
infolinia 0-801 033 044
tel. (22) 448 73 70
fax (22) 448 71 70

www.empriz.pl

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2019-05-22 12:08:34

Czy minutki FOMC coś zmienią?

2019-05-22 11:55:24

Czekając na kontr-uderzenie?

2019-05-22 11:28:35

BM Alior Bank - Raport Futures

2019-05-22 10:15:49

BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

2019-05-22 09:09:44

Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Wystarczy, że podasz swój adres emailZobacz newsletter waluty.com.pl

Sonda

Kurs złotówki jest:

Za wysoki
Optymalny
Za niski

Reklama