Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:44:33 -6h
Tokio (Japonia) 09:44:33 +8h
Sydney (Australia) 10:44:33 +9h
Londyn (Anglia) 00:44:33 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

MENADŻER FINANSOWY - kompetencje i odpowiedzialność za podejmowane decyzje

30.10.2006 14:57 poniedziałek

Termin
16/17 listopada 2006, Warszawa

Celem szkolenia jest przedstawienie metod i technik profesjonalnego realizowania
polityki finansowej w przedsiębiorstwie w następujących obszarach:

    * zakres odpowiedzialności karno-skarbowej menadżera finansowego
    * skutecznie zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez planowanie i kontrolowanie
      przepływów pieniężnych
    * trafne ocenianie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz efektywne maksymalizowanie
      środków pieniężnych poprzez korzystne inwestowanie
    * rozpoznanie najpoważniejszych sygnałów i zapobieganie problemom finansowym firmy
    * nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz minimalizowanie najistotniejszych
      i najczęstszych problemów w działalności firmy wynikających z kontrolowanych działów

 

Szkolenie adresujemy do:

    * dyrektorów finansowych
    * głównych księgowych
    * pracowników pionów  finansowo-księgowych
    * menadżerów wszystkich szczebli zarządzania
    * odpowiedzialnych za finanse wszystkich rodzajach przedsiębiorstw

Metody pracy

    * wykład w formie informacyjno – doradczej poparty przykładami liczbowymi ilustrującymi omawiane zagadnienia
    * konsultacje z trenerami i wymiana własnych doświadczeń wskazujące rozwiązania problemów z zakresu realizowania polityki finansowej
    * zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
    * dyskusja moderowana uzupełniająca analizę przypadków

 

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

    * ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO SKARBOWA
      - określenie przestępstw i wykroczeń skarbowych, najistotniejsze obszary
      odpowiedzialności menadżera finansowego
    * PRZEPŁYW INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
      - nadzór i obowiązki informacyjne menadżera finansowego wynikające
      z ustawy o rachunkowości
    * MONITOROWANIE STOPNIA PŁYNNOŚCI ORAZ PLANOWANIA
      PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
      - nadzór menadżera finansowego nad bieżącym zarządzania finansami przedsiębiorstwa
    * ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM
      - nadzór menadżera finansowego nad wykorzystaniem efektywnych i rozsądnych
      strategii zarządzania w celu poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa
    * ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PIENIĘŻNYMI
    * ZARZĄDZANIE PODATKAMI
      - nadzór nad bieżącym wypełnianiem zobowiązań podatkowych
      oraz planowaniem podatkowym
    * ZARZĄDZANIE ŻRÓDŁAMI FINANSOWANIA
      - nadzór nad wyborem źródeł finansowania przedsiębiorstwa
    * ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI
      - podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie maksymalizacji majątku firmy
      poprzez realizację i ocenę  projektów inwestycyjnych
    * KONTROLA WEWNĘTRZNA
      - najistotniejsze obszary ryzyka nieprawidłowości podlegające kontroli zakresie
      oceny wiarygodności danych finansowych i operacyjnych

Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Trenerzy:
Kwaśniak Robert

    * Adwokat
    * Doradca Podatkowy
    * Uczestniczył w pracach nad projektem Kodeksu karnego skarbowego, w pracach nad Ustawą Prawo o podatku akcyzowym, Ustawą o służbie celnej oraz o wojewódzkich kolegiach skarbowych.
    * Współautor komentarza do Kodeksu celnego i Komentarza do przepisów wykonawczych Kodeksu celnego.
    * Doświadczony szkoleniowiec z zakresu przepisów prawa karnego skarbowego, prawa celnego, przepisów podatkowych (w szczególności dotyczących podatku akcyzowego oraz rozliczeń wewnątrzwspólnotowych).
    * Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach, seminariach i szkoleniach krajowych i międzynarodowych poświęconych w/w tematyce.
    * Autor wielu publikacji poświęconych tematyce celnej i akcyzowej.

Pukaluk Jacek

    * Doradca Podatkowy.
    * Pracował w Ernst&Young, KPMG.
    * Właściciel Kancelarii Podatkowej obsługującej m.in.: Polską Agencję Prasową, Grupę APS Energia, CMS Cameron McKenna.
    * Specjalista z zakresu podatków, rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
    * Autor publikacji dla Przeglądu Podatkowego oraz portalu w www.portalfk.pl.
    * Doświadczony szkoleniowiec.

Rybicki Piotr

    * Niezależny ekspert, wieloletni praktyk – doradca.
    * Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
    * Doświadczenie zawodowe na stanowiskach: Dyrektor Finansowy w firmie produkcyjno-usługowo-handlowej, aplikant Biegłego Rewidenta, Analityk Finansowy w firmie konsultingowej
    * Specjalista z zakresu: rachunku przepływów pieniężnych, różnic kursowych, analiz sprawozdań finansowych, podatku dochodowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej oraz controllingu, analiz strategicznych przedsiębiorstw oraz audytów biznesowych.
    * Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach
    * Doświadczony szkoleniowiec wielu firm.
    * W latach 2003-2005 członek rady programowej miesięcznika „Rachunkowość Finansowa i Audyt”.
    * Autor kilku pozycji książkowych i ponad 320 artykułów prasowych dla
      m.in.: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Prawa Przedsiębiorcy, Monitora Księgowego, Doradcy Podatnika

Trzpioła Katarzyna

    * Doktorant - Katedra Finansów i Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
    * Stypendium naukowe  Uniwersytet Saarbrucken.
    * W latach 2001-2004 zdała 10 egzaminów przygotowujących do zawodu biegłego rewidenta.
    * Stypendystka w ramach programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie Europejskim we Frankfurcie nad Odrą.
    * Doświadczony szkoleniowiec z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań.
    * Praktyk i wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, rewizji księgowej.
    * Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, Dyplomowe Studia Menedżerskie, Podyplomowe Studia Finansów i Rachunkowości) z Wyższą Szkołą Organizacji Turystyki i Handlu, Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych, Olympus Wyższa Szkoła im

. R. Kudlińskiego.

Koszt
Cena wynosi: 1 190,00 zł
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów,
pakiet konferencyjny, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (obiad każdego dnia, kawa, herbata, słodki poczęstunek)
oraz dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax

Formularz zgłoszeniowy >>>

EMPRIZ Group Training & Consulting Division
ul. Trębacka 3
00-074 Warszawa
infolinia 0-801 033 044
tel. (22) 448 73 70
fax (22) 448 71 70

www.empriz.pl


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Wystarczy, że podasz swój adres emailZobacz newsletter waluty.com.pl

Sonda

Kurs złotówki jest:

Za wysoki
Optymalny
Za niski

Reklama