Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 01:59:58 -6h
Tokio (Japonia) 15:59:58 +8h
Sydney (Australia) 16:59:58 +9h
Londyn (Anglia) 06:59:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Ryzyko walutowe – czy należy się go bać? - cz.3

15.11.2006 15:37 środa
6. Instrumenty dla wszystkich – zastosowanie
Dla lepszego zrozumienia jak działają i co powodują w rzeczywistości wyżej wymienione instrumenty chciałbym przedstawić oto taki przykład:

Przykład:
12 lutego 2005 roku firma Domek kupuje biurowiec od firmy DachBud za 10 000 000 euro. Płatność ma nastąpić za pół roku, ale DachBud wystawia fakturę już teraz, co powoduje powstanie ryzyka transakcyjnego.Jakie formy zabezpieczenia może zastosować Domek, aby zabezpieczyć swoją pozycję walutową jeśli:
1. Kurs terminowy (kurs kupna lub sprzedaży walut z dostawą za jakiś czas) euro wynosi 4,0383
2. Kurs spot (kurs kupna lub sprzedaży walut z dostawą natychmiastową) 12 sierpnia 2005 wynosi 4,0331
3. Kurs spot euro 12 lutego wynosi 3,9758
4. Opcja kupna (call) z realizacją 12 sierpnia kosztuje 0,0250 przy cenie realizacji 4,0219
5
. Cena kontraktu futures (wielkość 10 000 EUR) z datą realizacji 27 kwietnia wynosi 4,0261
   a. prowizja maklerska wynosi 0,2% od kupna i 0,2% od sprzedaży
   b. cena futures 12 sierpnia wyniesie 4,0381

Ile wyniesie koszt operacji zabezpieczającej w złotych?

Możliwe scenariusze zabezpieczenia pozycji walutowej przez firmę Domek:

1. Zabezpieczenie przy użyciu transakcji forward:
- Kurs forward na 6 miesięcy EUR/PLN wynosi 4,0383
- Domek może więc kupić na termin za 6 miesięcy 10 000 000 euro po kursie 4,0383 ustalając swój koszt na poziomie 40.383.000 zł

Ostateczny koszt Domku wynosi 40.383.000 zł

2. Zabezpieczenie przy użyciu kontraktu futures:
Domek kupuje 1000 kontraktów futures, z których każdy daje prawo do kupna 10.000 euro za złotówki na GPW w Warszawie

Cena kupna kontraktu futures:
- cena kontraktu 4,0261
- prowizja maklerska od zakupu 0,2% od 4,0261 = 0,0081
- łącznie 4,0261 + 0,0081 = 4,0342

Przychód ze sprzedaży futures:
- cena futures 12 sierpnia wyniesie 4,0381
- przychód ze sprzedaży wyniesie 4,0381 minus koszt prowizji od sprzedaży (0,2% od 4,0381 = 0,0081), czyli 4,0381 – 0,0081 = 4,03

Wynik na kontrakcie futures:
= kwota*(cena sprzedaży – koszt zakupu)
= 10.000.000*(4,03 – 4,0342) = - 42.000 zł

Koszt zakupu euro na spot:
- kurs spot 12 sierpnia wynosi 4,0331
- 10 mln* 4,0331 = 40.331.000 zł

Łączny koszt zakupu euro będzie w tym przypadku sumą wyniku na futures (ze względu na ujemny wynik na kontrakcie futures, w przeciwnym razie to by była różnica) i na spot: 40.331.000 + 42.000 = 40.373.000 zł

3. Zabezpieczenie przy użyciu opcji walutowej

Cena realizacji opcji 4,0219
Premia opcyjna 0,0250
Maksymalny kurs zakupu euro: 4,0219 + 0,0250 = 4,0469
Maksymalny koszt zakupu euro: 4,0469* 10.000.000 = 40.469.000 zł

W przypadku, gdy kurs spot 12 sierpnia wyniósł 4,0331 to opłaca się Domkowi zrealizować opcję, gdyż jeśli firma nie zrealizowałaby opcji to straciłaby zapłaconą premię wielkości (10.000.000* 0,0250 = 250.000) i koszt zakupu euro na spot wyniósłby 10.000.000* 4,0331 + 250.000 = 40.581.000, co jest sumą większą niż koszt zakupu euro przy użyciu opcji walutowej (40.469.000 zł).

Natomiast jeżeli tego dnia kurs spot euro byłby niższy niż cena realizacji opcji 4,0219 to opłacalne dla Domku byłoby niewykorzystanie opcji i kupno euro na spot (np. kurs spot euro 12 sierpnia wynosi 4,0217 to koszt niezrealizowania opcji wyniósłby 10.000.000* 4,0217 + 250.000 = 40.467.000, co jest o 2.000 zł mniej niż koszt realizacji opcji).

7. Podsumowanie
Jak widać zagadnienie zarządzania ryzykiem walutowym jest skomplikowanym tematem i ciężko jest je przedstawić w sposób łatwy, zrozumiały i przyjemny dla osoby zainteresowanej. W swoim opracowaniu starałem się przedstawić i opisać w jak najbardziej zrozumiały sposób zagadnienie ryzyka walutowego oraz możliwości zarządzania nim. Skupiłem swoją uwagę na instrumentach podstawowych i najprostszych, ponieważ stopień skomplikowania instrumentu rzadko przekłada się na jego efektywność, a częściej ma za zadania tylko ukryć wysoką marżę banku. Dlatego jeżeli nie jesteśmy pewni swojej wiedzy z tego zagadnienia, bezpieczniej jest zdecydować się na prostsze rozwiązania lub skorzystać z pomocy niezależnego konsultanta, który w sposób rzetelny doradzi jak uchronić się przed ryzykiem walutowym.


Opracował:
Szymon Urbański


BIBLIOGRAFIA:
1.„Polski rynek walutowy w praktyce” – Jacek Zając (książka wydawnictwa LIBER).
2.„Jak zmniejszyć ryzyko walutowe” – eGospodarka.pl (artykuł).
3.„Ekspozycja na ryzyko walutowe- podejście praktyczne”- Nasz Rynek Kapitałowy i Rynek Terminowy (artykuł).
4.„Zabezpieczenie na miarę ryzyka”- CFO (artykuł).
5.„Zarządzanie rynkiem walutowym w Polsce”- e-MSP (artykuł).
6.Portal Bankier.pl.
7.„Ryzyko bankowe- jak zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej?”-
 e-rachunkowość.


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: