Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:33:00 -6h
Tokio (Japonia) 09:33:00 +8h
Sydney (Australia) 10:33:00 +9h
Londyn (Anglia) 00:33:00 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

Zakładamy rachunek na rynku FOREX

17.11.2006 15:41 piątek

Procedura rejestracji i założenia konta u brokera choć osobę początkującą może w pierwszej chwili przerazić – tak naprawdę nie jest w ogóle skomplikowana.

W dużym uproszczeniu wygląda to następująco:
1) po wybraniu brokera (lista brokerów), ściągamy z jego strony internetowej potrzebne dokumenty

2) następnie wypełniamy dokumenty, podpisujemy (niektóre trzeba podpisać na każdej stronie, nawet tam, gdzie nie widnieje miejsce do podpisu)

3) podpisane dokumenty – wysyłamy pocztą;

4) wpłacamy pieniądze na wskazane przez brokera konto

at 3) tu mamy różne możliwości w zależności od brokera, czasem możemy wysłać dokumenty faksem w celu przyśpieszenia otwarcia konta, inni brokerzy dopuszczają przesłanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną

. Do dokumentów musimy załączyć ksero dowodu osobistego (czasem wymagane są 2 dokumenty tożsamości), niektórzy brokerzy wymagają potwierdzenia notarialnego na kserokopii dokumentów tożsamości – zapobiega to procederowi prania brudnych pieniędzy i dokładnej weryfikacji tradera.
Choć może wydać się to dla nas kłopotliwe, im lepsza weryfikacja danych – tym lepiej świadczy to o brokerze i tym nasze pieniądze teoretycznie są bardziej bezpieczne.

I NA TYM KONIEC

Broker weryfikuje wszystkie dane i aktywuje nasze konto. Po zaksięgowaniu wpłaty – możemy już zacząć naszą przygodę z forexem. Otrzymamy w tym miejscu  login i hasło do platformy transakcyjnej.


Dokumenty jakie znajdziemy u brokera zagranicznego:

1) Wniosek o otwarcie rachunku
2) Umowa o świadczenie usługo brokerskich
3) Informacja o brokerze prowadzącym
4) informacja podatkowa o zniesieniu podwójnego opodatkowania (W8-BEN)
5) Pełnomocnictwo
6) kserokopia 2 dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy)


Należy w tym miejscu zaznaczyć, że poszczególne dokumenty u różnych brokerów, będą wyglądały  inaczej, przybliżymy jednak ich przeznaczenie.

at 1) We wniosku o otwarcie rachunku podajemy swoje podstawowe dane, jak imę, nazwisko, adres, upoważnienia innych osób do konta, nasz kontakt z giełdą, rynkiem walutowym. Podajemy tu m.in. opcje odnośnie „konfiguracji” naszego konta, np. wysokość depozytu jaki wnosimy, wielkość dźwigni z jaką gramy, walutę w której będzie prowadzone nasze konto.

at 2) Umowa brokerska – główna umowa, zawiera wszystkie prawa i zobowiązania nas jako klientów, kładzie też nacisk na ryzyko związane z inwestowaniem i dźwignią.

at 3) informacja dla klientów prowadzonych przez brokera mówi o podstawowych relacjach broker – klient, o wyłączeniu odpowiedzialności i o ryzyku,

at 4) W przypadku brokera zagranicznego wypełniamy formularz, który zapobiega płaceniu przez nas podwójnego podatku od zysków kapitałowych (tzn. informujemy brokera zagranicznego, że z podatku rozliczamy się poza granicami US).

at 5) pełnomocnictwo: tu upoważniamy Brokera do zarządzania naszym rachunkiem (także do zawierania transakcji w naszym imieniu (złożenie transakcji kupna/sprzedaży na platformie to właśnie nic innego jak zlecenie brokerowi – dokonania takiej transakcji w naszym imieniu))


Dokumenty jakie znajdziemy u brokera krajowego:

1) Umowa o świadczenie usługo brokerskich
2) Deklaracja świadomości ryzyka inwestycyjnego
3) Karta Identyfikacyjna Klienta
4) Ankieta
5) Kserokopia dokumentu tożsamości

 

 

informacje dodatkowe:

Pieniądze, które wpłacimy na rachunek bankowy brokera, stanowić będą nasze zabezpieczenie (depozyt). Będą one lewarowane (zwielokrotnione dźwignią) a dzięki temu będziemy grać wartościami stukrotnie większymi (przy standardowej dźwigni 1:100; dźwignie mogą być też większe bądź mniejsze) niż faktycznie wnieśliśmy na rachunek.

Charakterystyka transakcji SPOT:
Proszę nie przerażać się, gdy przeczytacie Państwo, że transakcje realizowane są z dwudniowym terminem dostawy, bo choć taka jest właśnie charakterystyka transakcji na rynku spot (rynek natychmiastowy). Automatycznie nic takiego nie będzie miało miejsc, ponieważ transakcje zawierane przez Klienta na instrumentach finansowych mają charakter nierzeczywisty i z tego tytułu na żadną ze stron nie może zostać nałożony obowiązek dokonania fizycznej dostawy danego instrumentu finansowego.
Jest to tylko możliwość, jaką Państwo macie (u niektórych tylko brokerów), ale aby doszło do dostawy fizycznej, to będziecie Państwo musieli powiadomić o tym brokera, do tego taka dostawa zwiększa koszty transakcji, które doliczane są w pipsach.

Dwojakie ryzyko:
• ryzyko instrumentu bazowego – wycena pochodnych instrumentów finansowych oparta jest na rzeczywistych rynkowych cenach walut (podawanych on-line), ryzyko specyficzne dla tego rynku głównie oparte jest na ryzyku: politycznym i zmian gospodarczych.
• ryzyko zastosowania dźwigni finansowej – zastosowanie zwielokrotnienia depozytu powoduje, że nawet niewielkie zmiany cen na rynku – istotnie wpływają na stan naszego konta.

Trzeba zdać sobie sprawę, że nie ma możliwości osiągania zysków bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty. Jednak stanowczo nie należy tego demonizować.

 

O tym jak wybrać dobrego brokera forex przeczytają Państwo [tutaj]

 

jw.Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: