Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:16:34 -6h
Tokio (Japonia) 10:16:34 +8h
Sydney (Australia) 11:16:34 +9h
Londyn (Anglia) 01:16:34 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

PRYWATYZACJA I NIERUCHOMOŚCI NA UKRAINIE - PROCEDURY INWESTYCYJNE, ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE - Eurofinance Training Group

24.11.2006 15:57 piątek


 CEL SZKOLENIA:
W trakcie spotkania omówimy szczegółowo:  specyfikę procesów prywatyzacyjnych, kierunki, cele i etapy, zasady nabywania i sprzedaży nieruchomości, w tym zasady nabywania nieruchomości i obrotu ziemią przez cudzoziemców oraz spółki ukraińskie z udziałem zagranicznym, „użytkowanie”, „dzierżawienie” a „wynajmowanie”, różnice i wymogi dla inwestora, tryb podejmowania decyzji administracyjnych, metody zabezpieczania interesów inwestora, przykłady umów, formy uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością, metody finansowania projektów inwestycyjnych oraz sposoby wyceny  Zaproszeni goście oraz doświadczeni eksperci wyjaśnią wątpliwości związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości i realizacją procesów prywatyzacyjnych na Ukrainie oraz odpowiedzą na pytania:  jakie są przeszkody, pułapki i bariery prawne rozpoczęcia i realizacji projektów?  jakie wymogi i warunki należy spełnić, aby uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych i realizację inwestycji? jakie są zasady zatrudnienia pracowników, wykonawców? jakie są zagrożenia w przypadku nabycia prywatyzowanego przedsiębiorstwa i jak ocenić efektywność procesu?

 PROGRAM:
1. Uroczyste powitanie. wystąpienie gości honorowych
2. Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące obrotu nieruchomościami
3. Tryb podejmowania decyzji administracyjnych
4. Jak uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych?
5. Finansowanie projektów inwestycyjnych
6. Sposoby uzyskania prawa do ziemi pod zastaw
7. Prezentacja projektów inwestycyjnych - przykłady inwestycji zagranicznych
8. Przykłady i porady z praktyki nabycia i obrotu nieruchomości
9. Prywatyzacja na Ukranie – szansą na rozwój i nowe inwestycje
10. Specyfika procesu prywatyzacyjnego
11. Struktura transakcji przeprowadzenia procesu prywatyzacyjnego na przykładzie – Case Study
12. Zabezpieczenie wierzytelności w nieruchomościach
13. Przykłady dużych projektów inwestycyjnych
14. Znaczenie i konstrukcja umów istotnych w obrocie nieruchomościami na Ukrainie
15. Rola konsultantów, agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i pośredników / doradców finansowych w finansowaniu

CENA:
1480 zl

 TERMIN i MIEJSCE:
Seminarium odbędzie
się w dniach 14 - 15 grudnia 2006 r. Hotelu Łazienkowskim MSWiA, przy ul. 29 listopada 3b w Warszawie.

ORGANIZATOR:
Eurofinance Training Sp. z.o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel +48 22 83 01 313

 KONTAKT:
tel.: +48 22 83 01 340
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl

 WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ 
 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Wystarczy, że podasz swój adres emailZobacz newsletter waluty.com.pl

Sonda

Kurs złotówki jest:

Za wysoki
Optymalny
Za niski

Reklama