Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:57:34 -6h
Tokio (Japonia) 10:57:34 +8h
Sydney (Australia) 11:57:34 +9h
Londyn (Anglia) 01:57:34 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

147

Poradnik inwestora – wskazówki dla graczy forex cz.5

04.12.2006 16:27 poniedziałek
101. Zaraz na początku ważnych ruchów, analiza przy pomocy oscylatora nie jest tak pomocna i może wprowadzić nas w błąd. Gdy rynek zbliża się do końca trendu, oscylatory stają się nadzwyczaj wartościowe.

102. Kiedy oscylator osiąga ekstremalną wartość pod koniec trendu, sugeruje to, że w bieżącym ruch cena znalazła się zbyt daleko w zbyt krótkim okresie czasu i jest bardzo prawdopodobne, że zostanie skorygowana korektą.

103. Oscylator jest najbardziej użyteczny, kiedy jego wartość osiąga ekstremalne wskazania blisko wyższego albo niższego końca pewnych granic (trendów). O rynku mówi się, że jest wykupiony, kiedy oscylator wskazuje wyższą skrajności lub wyprzedany, kiedy jest blisko niższego ekstremum. Ostrzega nas o tym, że trend jest przemęczony i zagrożony zmianą.

104
. Rozbieżność między oscylatorem a działaniem ceny, kiedy oscylator jest w skrajnej pozycji stanowi zwykle ważne dla nas ostrzeżenie.

105. Przecięcie oscylatora z jego podstawową linią może generować ważne sygnały, co do kierunku kształtowania się cen.

106. RSI jest wykreślany na pionowej skali od 0 do 100. Ruchy powyżej 70 wskazują na wykupienie rynku, podczas gdy na wyprzedanie rynku wskazywałby ruch poniżej 30. Podczas trendu wzrostowego, gdy wskaźnik porusza się w często w okolicach 50-70, poziom 80 zwykle staje się poziomem (wskazaniem) wykupienia rynku, analogicznie wskazanie poziomu 20 wskazuje za wyprzedanie rynku przy trendach spadkowych.

107. Pierwszy ruch RSI do wykupionych albo wyprzedanych okolic to zazwyczaj tylko ostrzeżenie. Sygnał by zwrócić szczególną uwagę, a nawet zamknąć otwarte pozycje to drugi ruch oscylatora do tego „niebezpiecznego” poziomu. Przy tych istotnych punktach, dobrze podjąć jakieś działania aby ochraniać swoje pozycje. Jeżeli oscylator porusza się w przeciwnym kierunku, łamiąc poprzedni szczyty lub dołki, wtedy niepowodzenie (zmiany kierunku) jest potwierdzone.

108. Wskaźnik stochastyczny mierzy, procentowo od 0 do 100, stosunek ceny zamknięcia do całkowitego zakresu cen dla wybranego okresu czasu. Bardzo wysokie wskazanie (ponad 80) wskazuje cenę zamknięcia (jedną z "najlepszych"), podczas gdy wskazanie poniżej 20 pokazuje często najniższy poziom w danym zakresie.

109. Sposób by połączyć wskaźnik stochastyczny dzienny i tygodniowy, to używanie tygodniowych sygnałów do określenia kierunku rynku i dziennych sygnałów do wyboru odpowiedniego czasu wyjścia/wejścia. Także dobrym pomysłem może być połączenie wskaźnika stochastycznego z RSI.

110. Większość oscylatorów wskazuje sygnały kupna najlepiej w trendach wzrostowych, a najwięcej dochodowych sygnałów sprzedaży podczas trendów spadkowych. To, od czego powinniśmy zacząć analizę rynku to zawsze określenie ogólnej tendencji rynku. Oscylatory wtedy mogą być używane by pomóc nam ustalić odpowiedni czas wejścia na rynek.

111. Oscylatory mają mniejszą wartość i tym samym mniej trafne wskazania we wczesnych etapach nowego ruchu, ale zwracaj na nie większą uwagę, gdy trend osiągnie dojrzałość.

112. Najlepszym sposobem na połączenie tych technicznych wskaźników, to używanie tygodniowych sygnałów do określenia trendu i dziennych sygnałów by precyzyjnie określić punkty wejścia/wyjścia. Powinniśmy śledzić dzienne sygnały tylko wtedy, gdy zgadzają się one z sygnałami tygodniowymi (dzienny z tygodniowym, 4- godzinny z dziennym, 1 godzinny z 4 godzinnym, itd.).

113. Niepowodzenie wzrostu cen na „złe” wiadomości na wykupionym runku jest bardzo wyraźnym ostrzeżeniem, że zmiana trendu może być blisko. Niepowodzenie spadku cen na wyprzedanym rynku po ogłoszeniu "dobrych" wiadomości można potraktować jako ostrzeżenie, że cała dobra wiadomość została w pełni dyskontowana w aktualnej niskiej cenie. Rynek wzrostowo zareaguje na jakiekolwiek złe wiadomości.
(Przy założeniu, że dobre wiadomości powodują spadek cen, a złe wiadomości ich wzrost).

114. Fale Elliota: kompletny cykl rynku byka składa się z ośmiu fal, pięciu fal impulsu, poprzedzielanych trzema falami korekty.

115. Fale Elliota: trend dzieli się na pięć fal zgodnych z głównym trendem.

116. Fale Elliota: Korekty zawsze mają miejsce w trzech falach.

117. Fale Elliota: Czasami jedna z fal impulsu rozszerza się. Dwie pozostałe powinny wtedy być równe w czasie i wielkość.

118. Fale Elliota: szereg Fibonacciego to matematyczna podstawa teorii fal Elliota.

119. Fale Elliota: liczba fal idzie z szeregiem Fibonacciego.

120. Fale Elliota: współczynniki i zniesienia Fibonacciego są używane aby określić przyszłe cele ceny. Najbardziej powszechne zniesienia to 62%, 50% i 38%.

121. Fale Elliota: Rynek niedźwiedzia nie powinien spaść poniżej dna poprzedniej, czwartej fali.

122. Fale Elliota: Czwarta fala nie powinna zachodzić na falę pierwszą.
Poradnik inwestora – wskazówki dla graczy forex cz.4  [tutaj]


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: