Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:09:47 -6h
Tokio (Japonia) 17:09:47 +8h
Sydney (Australia) 18:09:47 +9h
Londyn (Anglia) 08:09:47 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

121

FOREX vs AKCJE

08.12.2006 16:36 piątek
AKCJE:
Akcje są popularną inwestycją już od setek lat (od 1602 r.). Spółka emituje akcje by zdobyć kapitał potrzebny do rozszerzenia swojej działalności oraz realizacji nowych projektów, a każda akcja przedstawia częściowe posiadanie udziałów w spółce.

Kiedy spółka realizuje swoje cele, rozwija się i osiąga zyski, wartość akcji zwiększa się. Posiadacze akcji mogą wtedy sprzedać swoje udziały dla zysku albo trzymać je dla osiągnięcia większych zysków w przyszłości. Czasami spółki mogą wypłacać akcjonariuszom dywidendę, czyli część wypracowanych przez tą spółkę zysków.

Akcjami obraca się na giełdach. Inwestorzy mogą je kupować lub sprzedawać w domach maklerskich, które są członkami giełdy i pośredniczą w obrocie. Nie mogą kupować akcji bezpośrednio na giełdzie. Takie domy maklerskie pobierają prowizję albo opłatę za świadczenie swoich usług
. Dwie największe amerykańskie giełdy to: NASDAQ – National Association Securities Dealers Automated Quotation System (Automatyczny System Notowań Narodowego Związku Maklerów Papierów Wartościowych) oraz New York Stock Exchange – NYSE (Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych). W Polsce mamy Giełdę Papierów Wartościowych, w Warszawie.

Akcje w ujęciu tradycyjnym to inwestycje o długim terminie zwrotu. Tak jak klasyczna spółka „blue chip” generuje stałe przychody, stabilny strumień zysków i dywidend – mogą one tworzyć kręgosłup naszego portfela lokat inwestycyjnych. Krótkoterminowe inwestowanie jest stosunkowo nowym zjawiskiem, rozpowszechnionym dzięki pojawieniu się elektronicznych systemów umożliwiających składanie zleceń. Traderzy próbują wykorzystać duże codzienne wahania na rynku kupując i sprzedając wiele razy w krótkim okresie czasu. To jest stosunkowo ryzykowne, a wszelkie zrealizowane zyski są pomniejszane przez prowizje, jakie broker nalicza obciążając każdą naszą transakcję.

Czasem akcje można kupować wykorzystując dźwignię finansową. Oznacza to, że inwestor bierze pożyczkę by je kupić. Wielkość depozytu to zwykle około 50%, co oznacza, że inwestor może pożyczyć połowę wielkości całkowitego zakupu akcji.

FOREX:
Rynek wymiany walutowej (FOREX – FOReign EXchange market) jest zupełnie inny od rynku akcji. W kontraście do giełdy, forex jest głównie krótkoterminowym rynkiem (forex to rynek natychmiastowy – rynek spot). Większość traderów wchodzi i wychodzi z transakcji w przeciągu 24 godzin, czasami nawet w granicach kilku minut. Rynek ten, w przeciwieństwie do rynku akcji, nie wymaga ponoszenia opłat za dokonywanie transakcji. Brokerzy zarabiają na wielkości spreadu, czyli różnicy pomiędzy ceną kupna (bid) a sprzedaży (ask).

Forex to największy rynek finansowy na świecie. To transakcje o dziennym obrocie wartym ok. 2 bilionów dolarów. Dla porównania, wszystkie amerykańskie giełdy razem wzięte mają dzienny obrót w wysokości około 100 miliardów dolarów. Ogromny wolumen na forexie oznacza, że jest on najbardziej płynny ze wszystkich rynków na świecie.  Ponieważ gospodarka światowa polega na wymianie towarów z kraju do kraju, transakcje zawierane są nieustannie. Rynek akcji jest mniej płynny, ponieważ jego uczestnicy zazwyczaj znacznie dłużej trzymają akcje. Popyt i podaż na konkretne akcje jest nieporównywalnie bardziej ograniczony.

Forex nie mieści się w jakiejś konkretnej lokalizacji. Wielkie rynki położone są na całym świecie i z powodu różnicy w strefach czasowych transakcje mogą być zawierane 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Rynki otwierają się w Sydney (w Australii) w poniedziałek rano (niedzielne popołudnie wg czasu Nowy Jork) i pozostają otwarte bez przerwy, aż do piątkowego popołudnia w Nowym Jorku.

Giełdy mają więcej ograniczeń jeżeli chodzi o godziny handlu. Kiedy chcemy dokonać transakcji na giełdzie w innym kraju, musimy pamiętać, że giełdy akcji działają tylko przez 7 godzin dziennie. Nie ma możliwości, by kupić albo sprzedać akcje, które są dostępne tylko na jednej giełdzie, na której wymiana jest już zamknięta.

Inne korzyści płynące z rynku forex? Jest bardziej przewidywalny niż akcje. Podąża za ustalonymi trendami, pozwala na wysoką dźwignię – standardowo 1:100 zamiast 1:2, jak na rynku akcji. Forex nie wymaga wielkiej inwestycji – konto mini można otworzyć posiadając zaledwie 250 dolarów.


jw.


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: