Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:19:00 -6h
Tokio (Japonia) 10:19:00 +8h
Sydney (Australia) 11:19:00 +9h
Londyn (Anglia) 01:19:00 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych

16.02.2007 15:45 piątek
Ze względu na ograniczony zakres kontroli i regulacji ze strony organów nadzoru, strategie wykorzystywane przez fundusze są znacząco różne od tych, które stosują tradycyjne fundusze inwestycyjne. W zasadzie każdy fundusz stara się wypracować właściwą tylko sobie strategię inwestycyjną, dlatego sektor funduszy hedgingowych jest bardzo zróżnicowaną grupą podmiotów.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat dokonał się dynamiczny rozwój funduszy inwestycyjnych i firm zarządzających aktywami na zlecenie klientów, który polegał przede wszystkim na znaczącym wzroście liczby działających na rynku firm i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych [Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestowania w Polsce]. Obserwuje się odpływ środków finansowych z sektora bankowego właśnie w kierunku instytucji wspólnego inwestowania
. Oferta produktowa tych instytucji pozostawała jednak bardzo mało zróżnicowana.

Rodzaje strategii hedge
Szczegółowa analiza poszczególnych strategii inwestycyjnych wykorzystywanych przez fundusze hedgingowe pozwala pogrupować je opierając się na dwóch odrębnych kryteriach:
- kryterium podobieństwa wykorzystywanych instrumentów i kierunków zmian cenowych występujących między nimi,
- kryterium sposobu oceny ryzyka rynkowego i stosowanych do tego narzędzi.

Szczegółowy podział strategii według poszczególnych kryteriów przedstawiony został na rys. 1.


Czytaj dalej na inwestycje.pl
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: