Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:53:55 -6h
Tokio (Japonia) 10:53:55 +8h
Sydney (Australia) 11:53:55 +9h
Londyn (Anglia) 01:53:55 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

WYCENA: Majątkowa metoda likwidacyjna (cz. 4)

19.02.2007 15:09 poniedziałek
Metoda likwidacyjna, nazywana też metodą upłynnienia (z ang. break-up value method, liquidity value method), stosowana jest w przypadku fizycznej likwidacji przedsiębiorstwa lub w odniesieniu do zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania elementów jego majątku. Używana jest także przez niektóre banki do wyceny obiektów stanowiących zabezpieczenie kredytu.

Sposób szacowania wartości likwidacyjnej
Szacowanie wartości likwidacyjnej wymaga z punktu widzenia właścicieli likwidowanej spółki takiego wyboru sposobu upłynnienia aktywów, który zapewni maksymalizację wpływów z tytułu likwidacji. Wynika to z przepisów prawa gospodarczego stanowiącego, iż są oni grupą dostawców funduszy przedsiębiorstwa, których roszczenia zaspokajane są w ostatniej kolejności.

Istotny jest wówczas charakter likwidacji i jej perspektywa czasowa, tzn
. czy ma ona zaplanowany, przemyślany charakter, czy też odbywa się pod presją czasu i ma charakter wymuszony. Konieczność upłynnienia majątku w bardzo krótkim okresie czasu skutkuje zazwyczaj uzyskaniem gorszych cen sprzedaży składników majątku.

Wpływy w wyniku sprzedaży poszczególnych elementów majątku
- koszty związane bezpośrednio z likwidacją
- zobowiązania i koszty związane ze zwalnianiem pracowników (w tym koszty odpraw)
= Wartość likwidacyjna


Czytaj dalej na inwestycje.pl

 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: