Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 22:50:31 -6h
Tokio (Japonia) 12:50:31 +8h
Sydney (Australia) 13:50:31 +9h
Londyn (Anglia) 03:50:31 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

INWESTOWANIE W TEORII: Inwestowanie jako sposób na życie w obecnych czasach (cz. 13)

21.02.2007 15:13 środa
Inwestowanie a spekulacja
Na początek należałoby wyjaśnić, co się kryje pod pojęciem „inwe­stowanie" i czym różni się ono od „spekulacji". Inwestowanie jest metodą nabywania aktywów umożliwiającą osiąganie zysku w postaci przewidywalnego dochodu (dywidend, odsetek lub rent), a także zysku wynikającego ze wzrostu wartości aktywów w dłu­gim okresie.

Od spekulacji różni się zazwyczaj długością horyzontu inwe­stycyjnego oraz przewidywalnością stóp zwrotu. Na myśl przychodzi mi doskonała analogia z pierwszego filmu o przygodach Supermana. Kiedy nikczemny Lex Luthor kupił ziemię w Arizonie, licząc na to, że Kalifornia wkrótce pogrąży się w otchłaniach oceanu, a zakupione przez niego tereny szybko przeobrażą się w dużo cenniejsze nadmorskie plaże, jego działanie było spekulacją.

Gdyby zakup ten miał charakter długoterminowy i był poprzedzony analizą procesów migracyjnych, trendów w budownictwie oraz dostępności sieci wodociągowych, operację taką należałoby traktować w kategoriach inwestycji - zwłaszcza w przypadku, gdy­by zakupioną ziemię uważał za prawdopodobne przyszłe źródło stabil­nych dochodów.

Trzeba przewidywać inflację w górę
Pod koniec lat 90
. inflacja w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów rozwiniętych spadła do poziomu dwóch procent i zdaniem niektórych analityków...

Czytaj dalej na inwestycje.pl

 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: