Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 18:18:12 -6h
Tokio (Japonia) 08:18:12 +8h
Sydney (Australia) 09:18:12 +9h
Londyn (Anglia) 23:18:12 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Studium budowlanego procesu inwestycyjnego – III edycja - Grupa APEXnet

02.03.2007 16:02 piątek

GRUPA APEXnet zaprasza do udziału w trzymiesięcznym studium - 12 spotkań (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 6 weekendów od kwietnia 2007 r. do czerwca 2007 r.)
Miejsce: Warszawa
Cena: 2990 zł czesne i 400 zł wpisowe

Opis Studium
Ukończenie studium umożliwi:

- Poznanie trzydziestokrotnie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane w zakresie przebiegu całego procesu budowlanego w tym zasad działania w sprawach projektowania i prowadzenia budowy oraz procedur postępowania uczestników procesu i organów administracji państwowej
- Posługiwanie się ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzenia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót budowlanych w tym postępowanie o udzielania zamówień oraz sposoby opisania przedmiotu zamówienia w wypadku zaprojektowania i wykonania robót budowlanych
- Stosowanie w projektowaniu i budowie wymagań podstawowych w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych
Stosowanie zasad wiedzy technicznej
- Zgłębienie znajomości problematyki: form finansowania i współfinansowania inwestycji (fundusze strukturalne) umów w procesie budowlanym i w zamówieniach na roboty budowlane, kwalifikacji zawodowych uczestników procesu budowlanego
- Stosowanie wymagań BHP w budownictwie

Zobacz program szkolenia

Kontakt z organizatorem:
Osoba: Małgorzata Dziedzic
malgorzata.dziedzic@apexnet.pl
tel

. (022) 312-3000

GRUPA APEXnet
Pl. Czerwca 1976 r 1B
02-495 Warszawa
tel.: (0-22) 312-3000
fax: (0-22) 312-3001
www.apexnet.pl
info@apexnet.pl

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: