Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 22:44:25 -6h
Tokio (Japonia) 12:44:25 +8h
Sydney (Australia) 13:44:25 +9h
Londyn (Anglia) 03:44:25 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

Regulacje europejskich funduszy hedge: Co słychać w Wielkiej Brytanii?

09.03.2007 15:09 piątek
Na rynku amerykańskim w latach 2004-2005 nastąpiły istotne zmiany regulacji w zakresie funduszy hedgingowych. Wraz z rozwojem amerykańskiego rynku funduszy hedge ta nowa forma inwestycji alternatywnych dotarta do Europy. Ze względu na odmienne regulacje prawne panujące na Starym Kontynencie rozwój funduszy nie dokonywał się tak dynamicznie jak w Stanach Zjednoczonych. W prawodawstwie europejskim nie było wyjątków, na podstawie których fundusze mogłyby prowadzić działalność. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych w ciągu dwóch ostatnich lat wprowadzono jednak wiele zmian regulacyjnych w tym zakresie.
Dziś poznamy zmiany regulacji w zakresie funduszy hedgingowych, jakie dokonały się w Wielkiej Brytanii. W kolejnych częściach przeczytacie Państwo, co słychać w innych państwach europejskich, takich jak: Francja, Niemcy, Irlandia. Przedstawimy również propozycje stworzenia jednolitych unijnych regulacji funduszy hedgingowych oraz wnioski dla polskiego ustawodawcy i podejście urzędu nadzorujacego
. Zapraszam do lektury!

Wszystko zaczęło się na rynku amerykańskim
Większość państw europejskich zabrania tradycyjnym funduszom inwestycyjnym korzystać z dźwigni finansowej lub krótkiej sprzedaży. Ze względu na to, że fundusze hedge były podmiotami nowymi, nie istniały ustawy regulujące ich działalność na rynkach europejskich.
Wraz ze wzrostem znaczenia funduszy hedgingowych na świecie oraz dużym zainteresowaniem tą formą inwestycji ze strony europejskich inwestorów instytucjonalnych wiele państw europejskich chciało stworzyć warunki do ich rozwoju na swoim terytorium.Czytaj dalej na inwestycje.pl 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: