Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:14:54 -6h
Tokio (Japonia) 19:14:54 +8h
Sydney (Australia) 20:14:54 +9h
Londyn (Anglia) 10:14:54 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Czy można grać na forex pod publikacje danych ekonomicznych? - PKB

18.07.2007 15:35 środa
PKB – USA   (GDP Annualized)

PKB, produkt krajowy brutto to jeden z najważniejszych wskaźników świadczących o sile i pozycji gospodarki danego kraju. PKB pokazuje całkowitą wartość  dóbr i usług wytworzonych na terytorium danego kraju. Wzrost wskaźnika świadczy o ekspansji gospodarki, a jego spadek o recesji.

Obserwacje danych i chwila ich publikacji może stwarzać doskonałe okazje do spekulacji.

Możemy pokusić się o przeanalizowanie reakcji rynku na podstawie 10 przeszłych publikacji oraz zachowania na rynku.

   
 
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRES
WYKRESWyjaśnienie do tabeli:
W części ruch w pipsach: „I 30 min.” – to obraz sytuacji (wielkość świeczki) przez pierwsze 30 minut od publikacji, „II 30 min.” – to następna 30-sto minutowa świeczka i wielkość ruchu na rynku itd.
-1 – to różnica pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia (wielkość korpusu)
[13] – to różnica pomiędzy minimum a maksimum

Statystyki:

W tym miejscu muszę zaznaczyć, iż każdą ze statystyk należy rozpatrywać oddzielnie
. Prawdopodobieństwo wystąpienia jednego ruchu wcale nie musi wiązać się z innym ruchem.
Np. wykorzystanie informacji o rozbieżności pomiędzy publikacją a prognozą do przewidzenia wielkości ruchu nie wiąże się bezpośrednio ze statystyką na powrót rynku do poziomu ceny waluty sprzed publikacji.

Zgodność z dotychczasowym ruchem technicznym
lub inaczej zgodność z krótkoterminową analizą techniczną.

Zestawienie pokazuje czy reakcja rynku na publikacje danych makro jest „do przewidzenia” (z punktu widzenia analizy technicznej)?

Analizując wykresy pod tym kontem brałem pod uwagę wykresy trzydziestominutowe (30 min./M30) i zakres ok. tygodnia (czyli tyle ile standardowo widać na monitorze przy tym interwale na platformie transakcyjnej). Wziąłem też pod uwagę poziomy oporu i wsparcia, które nie sposób pominąć w analizie, ponieważ to one często przyciągają rynek niczym magnes, po czym odpychają go z powrotem wyjątkowo często w pierwszym kontakcie (przypominam, że interesuje nas okres krótkoterminowy) oraz odbicia od kanałów trendu. Gdy nachodzą na siebie kanały trendu wyznaczane przez wykresy trzydziestominutowe oraz kanały trendu wyznaczane na interwale np. 4 godzinnym – to brałem pod uwagę kanał wyższego rzędu (czterogodzinny/H4). Dokładnie przedstawia to przykład w opisie wprowadzającym [tutaj] – przykład różnej interpretacji tego samego wykresu.

Mówiąc „do przewidzenia” mam na myśli takie samo zachowanie rynku, jakby żadnej publikacji danych nie było. Czyli przygotowując się do zawarcia transakcji analizujemy rynek pod kontem technicznym i staramy się jak najlepiej przewidzieć najbliższy ruch ceny na rynku. Poniższa tabela przedstawia właśnie zgodność ruchu ceny po publikacji danych ekonomicznych z analizą wykonaną przed tą publikacją.


Wyjaśnienie:
Liczby 1, 2, 3... itd. (w drugim wierszu) to kolejne publikacje danych zgodne z pierwszą tabelą (np.: liczba „1” oznacza publikację z 31 maja 2007 roku)

Wniosek: 7 na 10 reakcji rynku była zgodna z krótkoterminową analiza techniczną.


Ruch i powrót
Wyjątkowo częstą sytuacją na rynku, jak widać w poniższej tabeli, jest to, iż po gwałtownej reakcji na niezgodność publikacji z prognozą, rynek po dość krótkim czasie wraca do poprzedniego poziomu (sprzed publikacji), kontynuując dotychczasowy trend oraz tworząc rozpoczęte formacje.Wniosek: 8 na 10 przypadkach rynek powrócił do poziomu sprzed publikacji

Rozbieżność pomiędzy prognozą a publikacją a wielkość ruchu

Poniższa tabela przedstawia wielkość ruchu pod wpływem publikacji danych. Wielkość ruchu, którą tu przedstawiłem to różnica pomiędzy minimum i maksimum jakie miało miejsce w przeciągu 2 godzin od momentu publikacji.

Założeniem i celem jest przedstawienie reakcji rynku na rozbieżność pomiędzy tym czego rynek się spodziewał (prognozą) a stanem rzeczywistym (publikacją).


Wyjaśnienia do pozycji 2 i 8
* 2 silny ruch zaczyna się później – łączny ruch to 80 pipsów
* 8 świeczka o 14:30 zaczyna się luką, licząc wielkość ruchu od zamknięcia świeczki poprzedniej (14:15-14:30) – ruch wynosi 64 pipsy

Wyjaśniając niejasność jaka może się pojawić w pozycji 1 i 2, „Dlaczego to większa rozbieżność spowodowała mniejszy ruch na rynku?”, należy dodać, że rynek wykonał większy ruch dopiero po upływie 2 godzin od publikacji. 


O sytuacjach dlaczego tak się dzieje przeczytają Państwo w ostatniej części – podsumowaniu i wnioskach.


Wielkość ruchu w przedziałach czasowych

Poniższe tabele przedstawiają różnice w wielkości ruchów w poszczególnych przedziałach czasowych, tj. w każdym 30-sto minutowym przedziale czasu.


Tabela przedstawia zsumowaną wielkość dla 10 publikacji makroekonomicznych dla pary eurusd

Tabela przedstawia zsumowaną wielkość dla 10 publikacji makroekonomicznych dla pary gbpusd

W tabeli widać, że wielkość ruchów (suma ruchów) jest bardzo zbliżona, natomiast amplituda zdecydowanie większa jest w czasie najbliższym publikacji danych (pierwsze 30 minut).


Autor artykułu:
Jarosław Wisłocki


Zapraszam Państwa do komentowania artykułu, wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się uwagami.Czy można grać na forex pod publikacje danych ekonomicznych? - wprowadzenie

 
dobra robota
11.06.2008 17:30 środa ~nasreddin
bardzo przydatne
cenne
26.07.2007 21:44 czwartek ~K2
bardzo cenne badania.
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: