Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 17:55:50 -6h
Tokio (Japonia) 07:55:50 +8h
Sydney (Australia) 08:55:50 +9h
Londyn (Anglia) 22:55:50 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Podatkowe aspekty zarządzania nieruchpmościami - 27 września - Wolters Kluwer Polska

30.07.2007 15:27 poniedziałek

Wykładowca:
Stella Brzeszczyńska

Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Były pracownik Ministerstwa Finansów i firm consultingowych. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości; współpracuje m.in. z SGH, Instytutem Rachunkowości i Podatków, CEE, BDO. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 
Cel szkolenia:
Omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem w zarządzaniu nieruchomościami. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące naliczania i rozliczania podatku w praktyce pracy zarządcy i właściciela nieruchomości. 

Program szkolenia:

I

. Podmioty i ich status prawno-podatkowy

1. Rola i pozycja zarządcy:
a. zarządca umowny
b. relacje między wspólnotą a zarządcą
c. zarząd a zarządzanie
d. zarządca sądowy

2. Wspólnota mieszkaniowa:
a. pojęcie wspólnoty
b. status właściciela

3. Współwłasność:
a. sytuacja prawna współwłaścicieli

II. Przedmiot opodatkowania
1. U zarządcy:
a. podatek VAT
b. podatek dochodowy

2. We wspólnotach:
a. pojęcie usługi
b. rozliczenia mediów
c. podatek dochodowy

3. U współwłaścicieli

III. Podstawa opodatkowania
1. Zarządzanie:
a. przedmiot umowy
b. rozliczanie mediów
c. rozliczanie najmu

2. Wspólnoty
a. rozliczanie czynszu,
b. rozliczanie mediów
c. rozliczanie funduszu remontowego

3. Współwłaściciele:
a. obowiązki podatkowe

IV. Stawki podatku VAT
1. Zarządzanie

2. Najem

3. Media i inne usługi

V. Rozliczanie zakupu mediów i innych usług
1. Sposoby rozliczenia w zależności od strony umowy

2. Stawki VAT

3. Odliczanie podatku naliczonego

VI. Rozliczanie najmu
1. Strony umowy

2. Rozliczenie VAT
a. faktury, przedmiot opodatkowania,
    podatek od nieruchomości, media
b. wyłączenia od VAT

3. Rozliczenie podatku dochodowego

VII. Faktury i ewidencje. Kasy rejestrujące

VIII. Zarządca sądowy

 -------------------------------------------------------------

Termin szkolenia:
27 września 2007

Czas trwania:
10.00 - 15.00 
Miejsce szkolenia:
Warszawa, siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
ul. Płocka 5a

Koszt szkolenia:
Podstawowa cena uczestnictwa w szkoleniu: 660 zł 

Cena obejmuje:
- indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch 

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a,
01- 231 Warszawa

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Agnieszka Kuźdub - tel. 022 535 83 15/16
e - mail: akuzdub@wolterskluwer.pl

Edyta Figura - tel. 022 535 83 14
e - mail: efigura@wolterskluwer.pl

Daniel Lichota - tel. 022 535 80 75
e - mail: dlichota@wolterskluwer.pl

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: