Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:59:21 -6h
Tokio (Japonia) 04:59:21 +8h
Sydney (Australia) 05:59:21 +9h
Londyn (Anglia) 19:59:21 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Aspekty podatkowe w obrocie nieruchmościami - 28 września - Wolters Kluwer Polska

01.08.2007 10:07 środa

Wykładowca:
Stella Brzeszczyńska

Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Były pracownik Ministerstwa Finansów i firm consultingowych. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości; współpracuje m.in. z SGH, Instytutem Rachunkowości i Podatków, CEE, BDO. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 
Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów inwestujących w nieruchomości, doradców inwestycyjnych, właścicieli i zarządców nieruchomości

. Celem szkolenia jest przedstawienie uwarunkowań prawnych i praktyki postępowania w zakresie opodatkowania w obrocie nieruchomościami. 

Program szkolenia:

Część pierwsza:
Aspekty prawne umów w obrocie nieruchomościami

1. Rodzaje umów
2. Charakterystyka umowy przedwstępnej
3. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
    (zadatek, warunek, kara umowna, odstępne,
    zastrzeżenie pierwokupu)
4. Charakter umów przenoszących własność nieruchomości
    (umowa zobowiązująca i rozporządzająca,
    umowy zawierane pod warunkiem, rozwiązanie umowy)
5. Nabycie nieruchomości przez powiernika
6. Nieruchomość objęta wspólnością majątkową małżeńską
7. Wybrane aspekty umowy sprzedaży

Część druga:
Aspekty podatkowe w obrocie nieruchomościami

I. Obrót nieruchomościami w podatku VAT
1. Pojęcie towaru. Grunt i użytkowanie wieczyste gruntu
2. Działalność gospodarcza, kryterium częstotliwości i celu
3. Dostawa towarów i świadczenie usług w obrocie
    nieruchomościami
4. Podstawa opodatkowania
5. Zwolnienia od podatku
6. Rozliczenia VAT przy nabyciu nieruchomości
7. Rejestracja i ewidencja obrotów

II. Obrót gruntami w podatku dochodowym
1. Źródła przychodu: działalność gospodarcza,
    odpłatne zbycie
2. Rozliczenie zakupu gruntu.
    Towar, środek trwały, inwestycja
3. Rozliczenia inwestycji dokonywanych na gruncie
4. Zwolnienia od podatku

III. Najem i dzierżawa
1. Przedmiot i podstawa opodatkowania
2. Stawki, zwolnienia
3. Faktury. Faktury od zarządcy
4. Rozliczanie mediów, podatku od nieruchomości.
    Refakturowanie
5. Rozliczenia przy współwłasności
6. Remonty a VAT
7. Rozliczenia najemcy.
8. Rozliczenia po zakończeniu umowy
----------------------------------------------------------

Termin szkolenia:
28 września 2007 r.

Czas trwania:
10.00 - 15.00 
Miejsce szkolenia:
Warszawa, siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
ul. Płocka 5a


Koszt szkolenia:
Podstawowa cena uczestnictwa w szkoleniu: 660 zł 
Cena obejmuje:
- indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch 

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a,
01- 231 Warszawa

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Agnieszka Kuźdub - tel. 022 535 83 15/16
e - mail: akuzdub@wolterskluwer.pl

Edyta Figura - tel. 022 535 83 14
e - mail: efigura@wolterskluwer.pl

Daniel Lichota - tel. 022 535 80 75
e - mail: dlichota@wolterskluwer.pl

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Dolar maszeruje w górę

2018-12-12 11:34:50

Wotum zaufania na wyspach. Co z inflacją w Polsce?

2018-12-12 11:19:46

Trump znów krytykuje Fed

2018-12-12 11:14:06

Mayday! Mayday!

2018-12-12 10:37:00

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2018-12-12 10:29:34