Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 13:46:03 -6h
Tokio (Japonia) 03:46:03 +8h
Sydney (Australia) 04:46:03 +9h
Londyn (Anglia) 18:46:03 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Długoterminowe kontrakty budowlane - 16 listopada - Polska Akademia Rachunkowości

16.10.2007 14:58 wtorek

Prowadzacy
Barbara Pawlik
- biegły rewident, specjalizacje się w: Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), badaniu pakietów sporządzanych według standardów niemieckich HB II oraz amerykańskich US GAAP, przekształceniach spółek; wieloletni dyrektor finansowy w międzynarodowych koncernach notowanych na giełdzie; wiceprezes oraz partner międzynarodowej spółki audytorskiej.


Program szkolenia

1. Podstawowe definicje i pojęcia oraz charakterystykę elementów składowych kontraktów długoterminowych

2. Umowa o usługę budowlaną

Umowa budowlana / umowa o usługę budowlaną w świetle ustawy o rachunko-wości, MSR 11 i Standardu Krajowego nr 3

Rodzaje umów o usługę budowlaną wg MSSF:
▪ umowy w cenach stałych,
▪ umowa koszt plus

.

3. Ustalenie stopnia zaawansowania umowy budowy (przykłady praktyczne)

Zaawansowanie usługi wg MSR
• proporcja kosztów poniesionych z tytułu prac wykonanych do danego mo-mentu w stosunku do szacunkowych łącznych kosztów umowy,
• pomiar wykonywanych prac,
• porównanie fizycznie wykonanych części prac z pracami wynikającymi z umowy.

Zaawansowanie usługi wg UoR (art. 34a pkt 2)
• udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przy-chodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
• liczba przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
• na podstawie obmiaru wykonanych prac.

4. Modele wyceny kontraktów długoterminowych wraz z ich praktycznym za-stosowaniem i zapisami księgowymi.

5. Szacowanie przychodów i kosztów dotyczących niezakończonych umów bu-dowlanych (przykłady praktyczne)
• metoda obmiaru wykonanych prac,
• metoda kosztowa.,
• inne metody.

6. Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym

7. Regulacje podatkowe.

_______________________________________________

Miejsce: Katowice
Data: 2007-11-16
Kod: DKB071116
Prowadzący: Ekspert PAR
Godzin: 6 lekcyjnych
Cena: 499 PLN
Termin płatności: 2007-11-09

Zamów szkolenie na stronie organizatora

Kontakt z organizatorem:
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Warszawa, Grójecka 1/3 piętro 6
Tel.: +22 579 15 04-06
Faks: +22 579 15 12
email: biuro@par.edu.pl

     

       Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Dolar maszeruje w górę

2018-12-12 11:34:50

Wotum zaufania na wyspach. Co z inflacją w Polsce?

2018-12-12 11:19:46

Trump znów krytykuje Fed

2018-12-12 11:14:06

Mayday! Mayday!

2018-12-12 10:37:00

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2018-12-12 10:29:34