Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:32:57 -6h
Tokio (Japonia) 00:32:57 +8h
Sydney (Australia) 01:32:57 +9h
Londyn (Anglia) 15:32:57 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Biuro Zarządu w spółce kapitałowej - 3/4 grudnia - Eurofinance

15.11.2007 12:47 czwartek

Charakterystyka: Biuro Zarządu stanowiące swoiste "centrum dowodzenia" firmy odpowiedzialne jest za jej sprawne funkcjonowanie, relacje z otoczeniem oraz zapewnienie skutecznej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółek. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania biura, ze szczególnym uwzględnieniem:

· roli, zadań i uprawnień osób odpowiedzialnych za jego skuteczne prowadzenie
· formalno-prawnych wymogów i ograniczeń w zakresie funkcjonowania organów spółki
· procedur obiegu dokumentów w spółce i sposobów eliminowania błędów formalno-prawnych w dokumentacji
· zasad postępowania i działania biura w sytuacjach kryzysowych

Wskażemy:

· jak skutecznie zarządzać i organizować pracę w biurze?
· jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy Zarządem a innymi organami spółki
i inwestorami?
· jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?
· jaki wpływ na sprawne funkcjonowanie Biura Zarządu ma komunikacja wewnątrz firmy?
· jak kreować pozytywny wizerunek firmy i budować dobre relacje z mediami?
· jak można wykorzystać nowoczesną technologię wirtualną w pracach Biura Zarządu?

Przedstawimy m.in.:

· zmiany prawa spółek istotne dla Biura Zarządu
· regulacje wewnętrzne spółek - regulaminy i uchwały
· przykładowe protokoły z posiedzeń organów spółek
· procedury i standardy związane z prawidłowym przeprowadzeniem posiedzeń RN i WZ   

 

Program szkolenia:

1

. Sprawnie działające biuro zarządu „Okiem Prawnika”
2. Praktyczne aspekty działania spółki kapitałowej i biura jej zarządu
3. Wzajemne relacje organów spółki kapitałowej
4. Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
5. Biuro zarządu a zmiany członków zarządu
6. Rola biura zarządu w organizacji i przebiegu posiedzeń organów władz spółki
7. Protokoły z posiedzeń – zasady sporządzania
8. Działania biura zarządu w sytuacji kryzysowej – czyli jak postępować „Gdy mleko się już rozlało”?
9. Zagadnienia związane z „zewnętrznym” obiegiem dokumentów
10. Obieg wewnętrzny dokumentów
11. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych
12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pracy biura zarządu
13. Zarządzanie biurem i koordynacja procesów - zakres zadań i kompetencji szefa biura zarządu
14. Jak usprawnić procesy komunikacyjne w biurze i firmie?
15. Biuro zarządu jako ośrodek kształtowania wizerunku firmy
16. Etykieta biznesowa – Savoir Vivre w pracy szefa biura zarządu   

_____________________________________________________

Termin: 3 - 4 grudnia 2007 r.  
Miejsce: Hotel Parkowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie.  

Cena: 1480 zł brutto   
Rabaty: 10% rabat przy zgłoszeniu do 19 listopada 2007 r.
5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób   

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: