Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:34:29 -6h
Tokio (Japonia) 17:34:29 +8h
Sydney (Australia) 18:34:29 +9h
Londyn (Anglia) 08:34:29 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Rada Nadzorcza - obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania - 6/7 grudnia - Eurofinance

15.11.2007 14:19 czwartek

Podczas seminarium przedstawione zostaną szczegółowo zmiany związane ze sprawowaniem funkcji nadzorczych, jakie zaszły w ostatnim okresie, konsekwencje pozytywnych i negatywnych przykładów pochodzących z praktyki, a w szczególności:

· mechanizmy powoływania, odwoływania i zawieszania członków rad nadzorczych
· wzajemne relacje i możliwości współpracy rady nadzorczej z zarządem oraz poszczególnymi grupami interesu
· zakres i formy odpowiedzialności rad nadzorczych za funkcjonowanie spółki
· zasady zwoływania posiedzeń rady nadzorczej – organizacja i jej przebieg
· znaczenie rady nadzorczej w zarządzaniu i opracowywaniu strategii spółki
· uprawnienia rad nadzorczych w zakresie oceny dorocznych sprawozdań zarządu z działalności spółki i sprawozdań finansowych
· metody wyceny wartości przedsiębiorstwa i efektywności finansowej planowanych projektów inwestycyjnych   


Program szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia: 6 grudnia 2007 r.

1. Członek rady nadzorczej jako osoba zobowiązana do szczególnego dbania o interes spółki – wprowadzenie
2. Pozycja i struktura rady nadzorczej / komisji rewizyjnej
3. Kompetencje rady nadzorczej / komisji rewizyjnej
4. Relacja rady nadzorczej do innych organów spółek handlowych
5. Funkcjonowanie rady nadzoczej / komisji rewizyjenej
6. Modele zarzadzania i kontroli
7. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej / komisji rewizyjnej
8. Wybrane problemy S.A

. oraz Sp. z o.o.

Drugi dzień szkolenia: 7 grudnia 2007 r.

· Obowiązki sprawozdawcze podmiotu
· Charakterystyka i kontrola sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
· Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdania finansowego
· Współpraca rad nadzorczych z grupami interesu związanymi ze spółką
· Funkcjonowanie rad nadzorczych – główne problemy
· Ocena decyzji inwestycyjnych w spółce – budowa i kontrola biznes planu   

___________________________________________________________

Termin: 6 - 7 grudnia 2007 r.   
Miejsce: Hotel Parkowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie   
Cena: 1480 zł brutto   
Rabaty: 10% rabat przy zgłoszeniu do 23 listopada 2007 r.
5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób    

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: