Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:30:16 -6h
Tokio (Japonia) 17:30:16 +8h
Sydney (Australia) 18:30:16 +9h
Londyn (Anglia) 08:30:16 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Prawo celne - najnowsze zmiany w przepisach - ECS, SEA oraz świadectwa AEO - styczeń - Akademia Biznesu MDDP

07.12.2007 15:35 piątek

Zmieniające się zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi (import i eksport towarów) nakładane na kraje członkowskie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego importerów i eksporterów towarów. Wyjątkowo duże i istotne dla podmiotów gospodarczych zmiany wchodzą w życie w najbliższym czasie. Zmiany te wprowadzają szereg ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców, ale żeby z nich skorzystać trzeba znać szczegóły nowych rozwiązań prawnych.

Program szkolenia:

1.Nowy System Kontroli Eksportu (ECS) – możliwość stosowania już od 31 sierpnia 2007 r., a powszechny obowiązek od 1 stycznia 2008 r.:
a)zasady funkcjonowania i warunki uzyskania zezwolenia na stosowanie zgłoszenia celnego elektronicznego,
b)sposób potwierdzania wywozu towarów dla potrzeb zaliczenia w ciężar eksportu dla zastosowania zerowej stawki VAT.

2.Zasady, tryb, kryteria nabywania oraz korzyści wynikające z uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczeń w przepisach celnych i kontroli celnej tzw

. status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO) – od 1 stycznia 2008 r.:
a)właściwość organów celnych przy składaniu wniosku o nabycie uprawnień w zakresie uprawnionego przedsiębiorcy,
b)wytyczne w sprawie sposobów badania i oceny spełnienia wymogów i kryteriów w postępowaniu o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy,
c)sposób wypełniania ankiety i kwestionariusza audytu wstępnego upoważnionego przedsiębiorcy.

3.Nowa struktura organizacyjna służb celnych i skarbowych (powołanie Krajowej Administracji Skarbowej).

4.Pojedyncze Pozwolenia Europejskie (SEA) – zasady i tryb udzielania pozwoleń.

5.Zasady organizacji odpraw celnych w ramach Single Window i One Stop Shop.

6.Zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny – podstawowe informacje.

7.Przewidywane zmiany w zakresie taryfy celnej i innych środków taryfowych od 1 stycznia 2008 r.

8.Aktualne i przewidywane zmiany w innych przepisach dotyczących importu i eksportu towarów w zakresie prawa wspólnotowego i prawa krajowego.

__________________________________________________

Informacje organizacyjne:

Terminy szkoleń:
Poznań, 18 stycznia 2008 r. – kod SOP 08037
Warszawa, 30 stycznia  2008 r. – kod SOP 08038

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 500 zł,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os.
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Zajęcia odbywają się: w godzinach 10.00 – 15.00

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się  w centrum w/w miast.

Zgłoszenia przyjmują:

Norbert Saks
tel. (+48 22) 890 28 28
fax (+48 22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (+48 22) 890 28 48
fax (+48 22) 890 28 30
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl 

 

Szczegółowe informacje organizacyjne stronie internetowej www.akademiamddp.pl

 

       

            

        

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: