Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:33:30 -6h
Tokio (Japonia) 00:33:30 +8h
Sydney (Australia) 01:33:30 +9h
Londyn (Anglia) 15:33:30 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Zarząd w spółkach prawa handlowego - 25/26 lutego - Empriz Group

15.01.2008 11:23 wtorek

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawno - organizacyjnych zasad funkcjonowania  zarządu spółek Prawa handlowego, w następujących obszarach:

    ∙ obowiązki i uprawnienia zarządu - jakie procedury obowiązują w zakresie powoływaniazarządu i kto może wejść w jego skład? jaki jest tryb zwoływania oraz jakie sprawy spółki mogą być rozstrzygane podczas posiedzeń zgromadzeń wspólników? jakie są zasady współdziałania zarządu z Radą nadzorczą? kiedy wygasa mandat członka zarządu?
    ∙ odpowiedzialność zarządu - jakie są prawa i obowiązki zarządu względem spółki? na jakich zasadach i w jakim trybie członek zarządu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za zobowiązania spółki określone w Kodeksie spółek handlowych? kiedy członek zarządu
      może bronić się przed odpowiedzialnością?
    ∙ zatrudnianie i wynagradzanie członków zarządu - jaki stosunek prawny może łączyć członka zarządu ze spółką oraz jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza dla spółki? kto jest uprawniony do podpisywania umów określających stosunek pracy z członkiem zarządu? jakie sa kryteria wynagradzania i premiowania członka zarządu?
    ∙ zarząd jako pracodawca - jaki jest zakres odpowiedzialności oraz  jakie obowiązki związane z przymiotem pracodawcy ponosi zarząd względem zatrudnionych w spółce pracowników?kto i w jaki sposób odpowiada przed organami kontrolującymi w zakresie zatrudniania pracowników?

 

Szkolenie adresujemy do:

    ∙ członków zarządów spółek
    ∙ członków rad nadzorczych
    ∙ menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
    ∙ radców prawnych
    ∙ szefów biur obsługi zarządu
    ∙ pracowników administracyjnych

 

Metodyka pracy podczas szkolenia:

    ∙ wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów dotyczących funkcjonowania zarządu w spółce
    ∙ indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
    ∙ omówienie tematyczne wspomagane prezentacją multimedialną

 

Program ramowy szkolenia

    ∙ skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków zarządu spółek prawa handlowego
    ∙ posiedzenie zarządu - zasady organizacji posiedzeń
    ∙ zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników - zasady organizacji
    ∙ współdziałanie zarządu z radą nadzorczą i walnym zgromadzeniem
    ∙ kompetencje zarządu - prawa i obowiązki członków zarządu
    ∙ postępowanie zarządu w szczególnych sprawach spółki - prawa i obowiązki członków zarządu
    ∙ odpowedzialność członków zarzadu wobec spółki
    ∙ odpowiedzialność członków zarzadu wobec wierzycieli spółki
    ∙ odpowiedzialność karna i quasi-karna członków zarządu
    ∙ formy zatrudniania członków zarządu                                                 
      - świadczenie pracy przez członka zarządu
    ∙ wynagradzanie członków zarządu
    ∙ zarząd jako „pracodawca" - obowiązki związane z przymiotem pracodawcy

______________________________________________________________

Termin
25/26 lutego 2008, Warszawa
            
Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ
Ul

. Trębacka 3
Warszawa
 
Koszt
Cena wynosi: 1 090,00 zł

Cena udziału w seminarium przy zgłoszeniu do dnia 11.02.2008 r. - 1 090 zł, od dnia 12.02.2008 r. - 1 290 zł
RABATY: przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5%, przy zgłoszeniu 3 lub więcej - rabat 10%

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów, pakiet konferencyjny, catering (kawa, herbata, słodki poczęstunek oraz obiad każdego dnia zajęć), dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax oraz certyfikat ukończenia.

 

Organizator
   EMPRIZ Group

   ul. Trębacka 3
   00-074 Warszawa
   infolinia 0-801 033 044
   tel. (22) 448 73 70
   fax (22) 448 71 70
   www.empriz.pl

 

               

     

 


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: