Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:31:58 -6h
Tokio (Japonia) 00:31:58 +8h
Sydney (Australia) 01:31:58 +9h
Londyn (Anglia) 15:31:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Zmiany w prawie ochrony środowiska aktualny stan prawny oraz projekty nowelizacji - 7/8 luty - Eurofinance

15.01.2008 14:34 wtorek

Podczas szkolenia przedstawimy m.in.:
· najnowsze uregulowania prawne dotyczące zasad ochrony i korzystania ze środowiska
· metody raportowania danych na temat wprowadzania oraz przemieszczania zanieczyszczeń do środowiska zgodnie z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
· zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Ustawy o odpadach

Seminarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, pełnomocników ds. jakości, a także pracowników urzędów powiatowych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.   


Program szkolenia

1. Krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
3. Zasady ochrony i korzystania ze środowiska - Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawa z dnia 13.04.2007 r.
4. Pomiary wielkości emisji - wymagania w odniesieniu do laboratoriów wykonujących te pomiary
5. Podstawowe zagadnienia kwalifikowalności odpadów
6. Wytwarzanie odpadów i wymagane w tym zakresie decyzje administracyjne
7. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami
8. Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
9. Obowiązki wynikające z ustaw opartych na zasadzie "rozszerzonej odpowiedzialności producenta"
10. Postępowanie z substancjami wycofywanymi ze stosowania   

___________________________________________________

Termin: 7 - 8 luty 2008 r.   
Miejsce: Hotelu Parkowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy ul

. Belwederskiej 46/50 w Warszawie. 

Cena: 1480 zł brutto   
Rabaty: 10% rabat przy zgłoszeniu do 25 stycznia 2008 r.
5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób   

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

       

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: