Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:31:15 -6h
Tokio (Japonia) 17:31:15 +8h
Sydney (Australia) 18:31:15 +9h
Londyn (Anglia) 08:31:15 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych - metody kontroli spółki, tendencje wprowadzanych zmian - 10/11 lutego - Eurofinance

15.01.2008 14:54 wtorek

Nadzór właścicielski to zintegrowany zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli, które łagodzą konflikt interesów między menedżerami a właścicielami wynikający z oddzielenia własności i kontroli. Sprowadza się głównie do efektywnego monitoringu sytuacji w spółce przez właścicieli, w tym m.in.:
· wdrożenia profesjonalnych relacji z kierownictwem - minimalizuje to niebezpieczeństwo ukrywania informacji
· zaangażowania odpowiednich sił do prowadzenia monitoringu
· dokonania przeglądu informacji zarządczej w spółce
· monitorowania pracy Rady Nadzorczej poprzez nieformalne, regularne spotkania i wizyty
· utrzymywania kontaktów i aktualizowania wiedzy na temat rynków zbytu spółki

Podczas seminarium omówimy m.in.:
· jakie nowe instrumenty nadzoru i kontroli wprowadzi Ustawa o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz przekształceniach własnościowych /planowany projekt Ustawy/?
· jak nadzór właścicielski realizowany jest przez poszczególne organy spółki?
· jakie są zasady transferu korzyści ekonomicznych i zabezpieczenia finansowych interesów właścicieli jednostki?
· jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy poszczególnymi organami spółki?
· jakie są sposoby sprawowania kontroli nad spółką?
· jak zmienią się zasady dobrych praktyk od 1 stycznia 2008 r.?   


Program szkolenia

1. Struktura organów władzy w spółkach kapitałowych
2. Zasady nadzoru korporacyjnego "Corporate Governance"
3. Narzędzia nadzoru właścicielskiego
4. Kompetencje organu wykonawczego
5. Rola nadzoru a funkcjonowanie przedsiębiorstwa
6. Potencjalne obszary konfliktowe w nadzorze właścicielskim
7. Funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego - spostrzeżenia i aktywna dyskusja z uczestnikami
8. Rozdział funkcji własności i zarządzania
9. Rola i funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego
10. Zasady zabezpieczenia finansowych interesów właścicieli w przedsiębiorstwie
11. Zasady współpracy z inwestorami finansowymi oraz strategicznymi
12. Problem zarządzania w ramach funduszy
13. Relacje inwestorzy - rada nadzorcza-zarząd    

_________________________________________________

Termin: 10 - 11 lutego 2008 r.   
Miejsce:  Hotel DIAMENT, przy ul

. Dworcowej 9 w Katowicach  
Cena: 1480 zł brutto   
Rabaty: 10% rabat przy zgłoszeniu do 28 stycznia 2008 r.
5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób   

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: