Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:34:09 -6h
Tokio (Japonia) 17:34:09 +8h
Sydney (Australia) 18:34:09 +9h
Londyn (Anglia) 08:34:09 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu i rad nadzorczych. Podatkowe rozliczenie umów cywilnoprawnych - 5 luty - Polska Akademia Rachunkowości

17.01.2008 12:34 czwartek

Prowadzacy: Marcin Pacyna

doradca podatkowy, prawnik, szkoleniowiec, wykładowca, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, autor ponad 200 artykułów opublikowanych na łamach Gazety Prawnej, Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych oraz Przeglądu Podatku Dochodowego.


Program szkolenia

Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych oraz kontrakty menedżerskie w aspekcie podatku od towarów i usług
czynności podlegające opodatkowaniu VAT,
zasady dokumentowania świadczenia usług oraz przekazania towarów na potrzeby osobiste pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych itp.
świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS (przypadki, kiedy nie powstaje obowiązek wykazania VAT należnego),
świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje, kawa, herbata, soki, itp.) a podatek VAT,
zakup usług obcych na potrzeby pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych itp.,
posiłki dla pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych itp

. - zasady opodatkowania,
zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych itp.
świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych a brak opodatkowania VAT.

Faktury wewnętrzne – zasady wystawiania
czynności dokumentowane fakturą wewnętrzną
WNT, dotacje, import usług, czynności nieodpłatne
zasady i formy wystawiania faktur wewnętrznych
odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa

Świadczenia na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przez płatnika,
pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika,
koszty uzyskania przychodów u menedżera, członka zarządu, zleceniobiorcy itp.,
rozliczanie przez płatnika przychodów z tytułu praw autorskich,
zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS,
używanie przez zleceniobiorców, członków zarządu, menedżerów itp. samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych,
podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, członków zarządu, rad nadzorczych, menedżerów itp. - koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzmianka,
używanie przez członków zarządu, menedżerów itp. służbowych samochodów do celów prywatnych – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.

Świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
różne wydatki pracodawcy a koszty podatkowe (prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne, opieka medyczna, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie telefonów komórkowych przez pracowników) – zasady dokumentacji,
wydatki pracodawcy na działalność socjalną, świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS (możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów ustalonych w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania w dowolnej wysokości),
składki na ubezpieczenie pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów,
używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych
wydatki pracodawcy na: dofinansowanie urlopów pracowniczych, prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych itp. - ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.
informacja PIT-8C – zasady wystawiania

Umowy zlecenia i o dzieło - zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
pojęcie działalności gospodarczej na gruncie Dyrektywy VAT oraz polskich regulacji
zasady wyłączeń z opodatkowania VAT
fakturowanie i ewidencje w przypadku umów cywilnoprawnych
konsekwencje błędnego opodatkowania i odliczanie VAT z niepoprawnych faktur
rejestracja VAT
rozliczenie podatku dochodowego (funkcje płatnika)

_________________________________________

Informacje ogólne:

Miejsce: Bydgoszcz
Data: 2008-02-05
Kod: SWP080205
Prowadzący: Marcin Pacyna
Godzin: 6 lekcyjnych
Cena: 499 PLN
Termin płatności: 2007-01-30

Zamów szkolenie na stronie organizatora

 

Kontakt z organizatorem:

Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Warszawa, Grójecka 1/3 piętro 6
Tel.: +22 579 15 04-06
Faks: +22 579 15 12
email: biuro@par.edu.pl

  

     

               

     

 


 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: