Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:31:45 -6h
Tokio (Japonia) 00:31:45 +8h
Sydney (Australia) 01:31:45 +9h
Londyn (Anglia) 15:31:45 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Ład dokumentacyjny w spółkach prawa handlowego - 6/7 marca - Eurofinance

28.02.2008 14:33 czwartek

Celem seminarium jest przedstawienie Państwu praktycznych zasad tworzenia oraz obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę zwrócimy na:

· rolę dokumentacji korporacyjnej w prawidłowym funkcjonowaniu spółki
· obowiązki Zarządu i Rady Nadzorcze j oraz znaczenie uchwał organów spółki
· wpływ dokumentów korporacyjnych na kształtowanie pozycji organów spółek
· konsekwencje uchybień formalnych
· sposoby tworzenia protokołów, listów intencyjnych oraz umów przedwstępnych
· odpowiedzialność i uprawnienia osób uczestniczących w obiegu dokumentów
· zasady ujawniania dokumentacji przez zarząd
· ochronę dokumentów i informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa
· typowe i szczególne błędy w dokumentach oraz sposoby ich eliminacji

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy:

· członków zarządów i rad nadzorczych
· kierowników biura i asystentów zarządu
· prawników działów organizacyjno - prawnych
· osoby odpowiedzialne za archiwizację i sporządzanie ofert, umów oraz innych dokumentów w przedsiębiorstwie   


Program szkolenia 

1. Rola dokumentacji korporacyjnej w prawidłowym funkcjonowaniu spółki
2. Protokół – dokument potwierdzenia czynności
3. Listy intencyjne i umowy przedwstępne – istotny element gry rynkowej
4. Obowiązki informacyjne zarządu
5. Zasady tworzenia dokumentów – dokument lege artis
6. Obieg wewnętrzny dokumentów
7. Tajemnica przedsiębiorstwa
8. Odpowiedzialność dokumentacyjna
9. Dokumenty księgowe – ważność dla dokumentacji korporacyjnej
10. Planowanie audytu wewnętrznego – dokumentacja związana z audytem 

_________________________________________________

Termin: 6 - 7 marca 2008 r.   
Miejsce: Centrum Giełdowe, przy ul

. Książęcej 4 w Warszawie   
Cena: 1480 zł brutto   
Rabaty: 5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób   

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      


 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: