Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:31:33 -6h
Tokio (Japonia) 17:31:33 +8h
Sydney (Australia) 18:31:33 +9h
Londyn (Anglia) 08:31:33 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Rada Nadzorcza - obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania - 10/11 marca - Eurofinance

28.02.2008 14:38 czwartek

Podczas seminarium przedstawione zostaną szczegółowo praktyczne aspekty związane ze sprawowaniem funkcji nadzorczych w przedsiębiorstwie, w szczególności:
· ­mechanizmy powoływania, odwoływania i zawieszania członków zarządu
· ­modele zarządzania i kontroli nad spółką
· ­zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej – organizacja i przebieg z wykorzystaniem Internetu
· ­zadania komisji audytu (komitetu audytowego) oraz jej znaczenia dla corporate governance
· ­wzajemne relacje i możliwości współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem
· ­obowiązek członków Rad Nadzorczych w zakresie oceny dorocznych sprawozdań zarządu z działalności spółki i sprawozdań finansowych
· ­ocena decyzji inwestycyjnych w spółce – budowa i kontrola biznes planu   

Program szkolenia

1. Członek rady nadzorczej jako osoba zobowiązana do szczególnego dbania o interes spółki – wprowadzenie
2. Pozycja i struktura rady nadzorczej / komisji rewizyjnej
3. Kompetencje rady nadzorczej / komisji rewizyjnej
4. Relacja rady nadzorczej do innych organów spółek handlowych
5. Funkcjonowanie rady nadzoczej / komisji rewizyjenej
6. Modele zarządzania i kontroli
7. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej / komisji rewizyjnej
8. Wybrane problemy S.A

. Oraz sp. Z o.o.
9. Wykorzystanie Internetu w pracach rady nadzorczej spółki
10. Obowiązki sprawozdawcze podmiotu
11. Charakterystyka i kontrola sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
12. Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdania finansowego
13. Współpraca rad nadzorczych z grupami interesu związanymi ze spółką
14. Funkcjonowanie rad nadzorczych – główne problemy
15. Ocena decyzji inwestycyjnych w spółce – budowa i kontrola biznes planu  

___________________________________________ 

Termin: 10 - 11 marca 2008 r.   
Miejsce: Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa   
Cena: 1680 zł brutto   
Rabaty: 10% rabat przy zgłoszeniu do 25 lutego 2007 r.
5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób    
  

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      


 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: