Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:33:13 -6h
Tokio (Japonia) 00:33:13 +8h
Sydney (Australia) 01:33:13 +9h
Londyn (Anglia) 15:33:13 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Fuzje, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - aspekty rachunkowe, podatkowe i prawne - 23/24 kwietnia - Akademia MDDP

26.03.2008 14:52 środa

Prowadzący:
Marcin Górski – adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz prawa gospodarczego. 

Bożena Lisiecka-Zając – biegły rewident, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, w latach 1990-2000 dyrektor Departamentu Rachunkowości, odpowiedzialny za harmonizację polskiego prawa bilansowego ze standardami unijnymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości

. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych. Członek Komisji ds. doskonalenia przepisów i zasad rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany i ceniony wykładowca, współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi.

 

Program szkolenia:

Dzień 1

Fuzje, przekształcenia, podział i likwidacja w prawie i podatkach.

Łączenie spółek kapitałowych.
1.Prawno – handlowe zasady łączenia spółek kapitałowych:
a)łączenie poprzez przejęcie,
b)łączenie poprzez zawiązanie nowej jednostki.   
2.Podatek dochodowy od osób prawnych.
a)konsekwencje podatkowe dla spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej,
b)konsekwencje podatkowe dla udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej albo spółek łączących się. 
3.Podatek od towarów i usług.
4.Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podział spółek kapitałowych.
1.Prawno – handlowe zasady podziału spółek kapitałowych:
a)podział poprzez przejęcie,
b)podział poprzez zawiązanie nowej jednostki,
c)podział poprzez przejęcie oraz zawiązanie nowej jednostki,
d)podział poprzez wydzielenie.  
2.Podatek dochodowy od osób prawnych:
a)konsekwencje podatkowe dla spółki przejmującej albo dla spółki nowo zawiązanej,
b)konsekwencje podatkowe dla udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej albo spółek łączących się:
konsekwencje podatkowe w przypadku gdy majątek przenoszony w wyniku podziału albo majątek pozostający w spółce w przypadku podziału przez wydzielenie stanowi przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
konsekwencje podatkowe w przypadku jeżeli majątek przenoszony w wyniku podziału albo majątek pozostający w spółce w przypadku podziału przez wydzielenie nie stanowi przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa.  
c)konsekwencje podatkowe dla spółki podlegającej podziałowi:
konsekwencje podatkowe w przypadku jeżeli majątek przenoszony w wyniku podziału albo majątek pozostający w spółce w przypadku podziału przez wydzielenie stanowi przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
konsekwencje w przypadku  jeżeli majątek przenoszony w wyniku podziału albo majątek pozostający w spółce w przypadku podziału przez wydzielenie nie stanowi przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Podatek od towarów i usług.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przekształcenie spółek kapitałowych.
1.Prawno – handlowe zasady przekształcenia spółek kapitałowych.
2.Podatek dochodowy od osób prawnych.
3.Podatek od towarów i usług.
4.Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Objęcie oraz odpłatne zbycie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (aport).
1.Prawno – handlowe zasady objęcia oraz odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport).
2.Podatek dochodowy od osób prawnych:
a)konsekwencje podatkowe w momencie objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (aport):
zasady ustalania przychodów:
zasady ustalania przychodów w przypadku zawiązania spółki kapitałowej,
zasady ustalania przychodów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego,
zasady ustalania przychodów w przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów:
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów (akcji) w zamian za środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne,
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów (akcji) w zamian za udziały (akcje) w innych spółkach,
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów (akcji) w zamian za inne wkłady niepieniężne, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy.
b)konsekwencje podatkowe w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport):
zasady ustalania przychodów podatkowych.
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów.
3. Podatek od towarów i usług.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Umorzenie udziałów (akcji) oraz likwidacja spółek kapitałowych.
1.Prawno – handlowe zasady umorzenia udziałów (akcji) oraz likwidacji spółek kapitałowych.
2.Zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku umorzenia udziałów (akcji) oraz w przypadku likwidacji spółek kapitałowych.
3.Obowiązek pobrania oraz zadeklarowania podatku w przypadku umorzenia udziałów (akcji) oraz w przypadku likwidacji spółek kapitałowych.
4.Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Dzień 2

Przekształcenia, fuzje, podział i likwidacja spółek kapitałowych w standardach rachunkowości i MSSF 3.

1.Przyczyny, charakterystyka i tryb zmian w strukturze prawnej i organizacyjnej spółek kapitałowych.
2.Przekształcenia spółek kapitałowych:
a)według Ustawy o Rachunkowości:
bilans nowej spółki,
rozliczanie w księgach rachunkowych.
b)według KSH.
3.Fuzje (łączenie się spółek):
a)według Ustawy o Rachunkowości:
zasady rozliczania w księgach rachunkowych,
metoda nabycia udziałów,
metoda łączenia udziałów.
b)według MSSF 3:
ustalenie jednostki przejmującej,
koszt i korekty w połączeniach,
aktywa jednostki przejmowanej,
zobowiązania jednostki przejmowanej.
c)według KSH.
4.Podział spółek kapitałowych:
a)według Ustawy o Rachunkowości:
zasady rozliczania.
b)według KSH.
5.Likwidacja spółek kapitałowych:
a)według Ustawy o Rachunkowości:
wycena,
ujęcie w księgach rachunkowych.
b)według KSH.
6.Dyskusja.

___________________________________________________________

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia
Warszawa, 23 - 24 kwietnia 2008 r. – kod SOP 08126

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1450 zł,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os.,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
Zajęcia odbędą się w godzinach 10:00 – 15:30

Zgłoszenia przyjmują:

Norbert Saks,
tel. (+48 22) 890 28 28
fax (+48 22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl

Krzysztof Kadlec
tel: (+48 22) 890 28 48
fax: (+48 22) 890 28 30
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl 

 

Szczegółowe informacje organizacyjne stronie internetowej www.akademiamddp.pl

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: