Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:35:25 -6h
Tokio (Japonia) 17:35:25 +8h
Sydney (Australia) 18:35:25 +9h
Londyn (Anglia) 08:35:25 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Ład dokumentacyjny w spółkach prawa handlowego - 12/13 maja - Eurofinance

17.04.2008 13:41 czwartek

Celem seminarium jest przedstawienie Państwu praktycznych zasad tworzenia oraz obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę zwrócimy na:
· rolę dokumentacji korporacyjnej w prawidłowym funkcjonowaniu spółki
· obowiązki Zarządu i Rady Nadzorcze j oraz znaczenie uchwał organów spółki
· wpływ dokumentów korporacyjnych na kształtowanie pozycji organów spółek
· konsekwencje uchybień formalnych
· sposoby tworzenia protokołów, listów intencyjnych oraz umów przedwstępnych
· odpowiedzialność i uprawnienia osób uczestniczących w obiegu dokumentów
· zasady ujawniania dokumentacji przez zarząd
· ochronę dokumentów i informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa
· typowe i szczególne błędy w dokumentach oraz sposoby ich eliminacji

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy:
· członków zarządów i rad nadzorczych
· kierowników biura i asystentów zarządu
· prawników działów organizacyjno - prawnych
· osoby odpowiedzialne za archiwizację i sporządzanie ofert, umów oraz innych dokumentów w przedsiębiorstwie   
 
Program szkolenia

1

. Rola dokumentacji korporacyjnej w prawidłowym funkcjonowaniu spółki
2. Protokół – dokument potwierdzenia czynności
3. listy intencyjne i umowy przedwstępne – istotny element gry rynkowej
4. Obowiązki informacyjne zarządu
5. Zasady tworzenia dokumentów – dokument lege artis - zagadnienia związane z „zewnętrznym” obiegiem dokumentów
6. Obieg wewnętrzny dokumentów
7. Tajemnica przedsiębiorstwa
8. Odpowiedzialność dokumentacyjna
9. Dokumenty księgowe – ważność dla dokumentacji korporacyjnej
10. Planowanie audytu wewnętrznego – dokumentacja związana z audytem   

_____________________________________________________

Termin: 12 - 13 maja 2008 r.   
Miejsce: Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6 w Warszawie 

Cena: 1680 zł brutto   
Rabaty: 5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób
10% rabat przy zgłoszeniu 28 kwietnia 2008    
   

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      


 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: