Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:30:36 -6h
Tokio (Japonia) 17:30:36 +8h
Sydney (Australia) 18:30:36 +9h
Londyn (Anglia) 08:30:36 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Pełnomocnik - prokurent w spółkach kapitałowych - uprawnienia, odpowiedzialność, praktyka działania - 29/30 maja - Eurofinance

17.04.2008 14:40 czwartek

Prokurent – „super pełnomocnik”? Zarówno prokurent, jak i pełnomocnik działają w imieniu i ze skutkami dla reprezentowanego. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, charakteryzującym się znacznie szerszym zakresem uprawnień, niż pełnomocnictwo zwykłe oraz ograniczonym kręgiem osób mogących ją ustanowić.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania m.in.:
· które organy są uprawnione do udzielenia prokury?
· jaka jest rola pełnomocnika w zarządzaniu przedsiębiorstwem i reprezentowaniu go  wobec osób trzecich? 
· jakie są najkorzystniejsze formy zatrudnienia pełnomocnika?

Wskażemy:
· jak powinny wyglądać prawidłowe relacje i zasady współpracy pomiędzy Prokurentem a Zarządem, Radą Nadzorczą i Wspólnikami?
· jakie są prawa i obowiązki prokurenta?
· jakie są skutki wadliwej reprezentacji spółki przed prokurenta?

Przedstawimy m.in.:
· elementy na które należy zwracać uwagę przy udzielaniu prokuryspecyfikę
· ustanawiania wielu prokurentów w różnych rodzajach spółek
· konsekwencje udzielenia prokurentowi pełnomocnictwa
   
Program szkolenia

1

. Zasady udzielania i odwoływania prokury
2. Instytucja prokury - znaczenie dla sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
3. Prokurent w regulacjach unii europejskiej
4. Rola pełnomocnika w zarządzaniu przedsiębiorstwem i reprezentowaniu go wobec osób trzecich
5. Rola pełnomocnika w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
6. Przekroczenie umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
7. jak zatrudnić prokurenta, aby zabezpieczyć interesy spółki?
8. Wzory pism i dokumentów dotyczących prokury
9. Prawa i obowiazki prokurenta
10. Prokura w obrocie gospodarczym - zasady reprezentacji i zawierania umów handlowych
11. Ograniczenia prokury
12. Odpowiedzialność prokurenta a odpowiedzialność organów spółki za zobowiązania prokurenta
13. Kiedy dochodzi do ustania stosunku prokury?   

_______________________________________

Termin: 29 - 30 maja 2008 r.   
Miejsce: Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15, Warszawa
Cena: 1480 zł brutto   
Rabaty: 10% rabat przy zgłoszeniu do 5 maja 2008 r.
5% rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób    
   

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora


Kontakt z organizatorem:

Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 83 01 309
fax: +48 22 83 00 090
e-mail: training@eurofinance.com.pl   

  
  

               

      


 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: