Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:43:04 -6h
Tokio (Japonia) 04:43:04 +8h
Sydney (Australia) 05:43:04 +9h
Londyn (Anglia) 19:43:04 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Inwestycje w nieruchomości - zagadnienia podatkowe - 25 czerwca - Akademia MDDP

23.06.2008 12:26 poniedziałek
Warszawa, 25 czerwca 2008 r.

Prowadzący:
Justyna Bauta-Szostak – radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999 - 2002 pracowała w kancelariach prawniczych, a następnie przez dwa lata w dziale podatków międzynarodowych Ernst & Young w Warszawie. Justyna specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji międzynarodowych, których stronami są polskie i zagraniczne osoby fizyczne, jak i międzynarodowe korporacje i polscy przedsiębiorcy. Justyna prowadziła szereg projektów dotyczących opodatkowania inwestycji zagranicznych w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Doradztwo podatkowe w tym zakresie obejmuje wszelkie etapy działalności - od podjęcia decyzji i wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej aż po wyjście z inwestycji.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy w MDDP
. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 roku do lipca 2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych Marta zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej.

Program:
1.Struktura działalności dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji komercyjnych:
a)podstawowe zasady opodatkowania dochodów z inwestycji nieruchomościowych,
b)inwestorzy polscy,
c)inwestorzy zagraniczni,
d)możliwe formy prowadzenia działalności,
e)powiązania między podmiotami celowymi a zarządzającymi i finansowymi.

2.Finansowanie inwestycji w nieruchomości:
a)inwestowanie kapitałem,
b)inwestowanie pożyczką,
c)leasing nieruchomości.

3.Leasing nieruchomości:
a)leasing operacyjny, finansowy i leasing gruntów na gruncie podatków dochodowych.
b)leasing operacyjny i finansowy na gruncie podatku VAT – zasady rozliczeń, podstawa opodatkowania, stawki i zwolnienie od podatku.
 
4.Rozliczenia podatkowe związane z posiadaniem nieruchomości:
a)amortyzacja nieruchomości,
b)koszty bezpośrednie,
c)remont a modernizacja,
d)przychody z najmu,
e)obowiązek podatkowy w podatku VAT dla umów najmu i dzierżawy,
f)elementy podstawy opodatkowania usług najmu i dzierżawy podatkiem VAT,
g)odszkodowania wynikające z umów najmu i dzierżawy a podatek VAT,
h)kaucja a podatek VAT.

5.Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych ze sprzedaży nieruchomości:
a)moment powstania przychodów,
b)koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, kosztów marketingowych, kosztów pośrednika.

6.Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości:
a)dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r., możliwe zwolnienia dochodu z opodatkowania,
b)dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r., możliwe zwolnienia dochodu z opodatkowania,
c)dochód ze sprzedaży nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

7.Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT:
a)opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
b)ogólne warunki wyłączenia sprzedaży z zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
c)sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – kiedy podlega opodatkowaniu VAT,
d)opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości mieszkalnych przed i po 1.01.2008 r., w tym zasady przejściowe związane z opodatkowaniem zaliczek uiszczonych w 2007 r.;
e)sprzedaż garaży i miejsc parkingowych,
f)opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych,
g)zasady stosowania zwolnienia od VAT dla sprzedaży budynków i lokali używanych;
h)sprzedaż gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego,
i)korekta podatku VAT odliczonego w odniesieniu do nieruchomości będących środkami trwałymi,
j)nabycie nieruchomości oraz uzyskanie zwrotu bezpośredniego podatku VAT.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 690 zł,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os.
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Zajęcia odbywają się: w godzinach 10.00 – 15.30

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się  w centrum Warszawy.

Zgłoszenia przyjmują:
Norbert Saks, Krzysztof Kadlec
tel. (+48 22) 890 28 28, 890 28 48
fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl 

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej www.akademiamddp.pl


 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Dolar maszeruje w górę

2018-12-12 11:34:50

Wotum zaufania na wyspach. Co z inflacją w Polsce?

2018-12-12 11:19:46

Trump znów krytykuje Fed

2018-12-12 11:14:06

Mayday! Mayday!

2018-12-12 10:37:00

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2018-12-12 10:29:34