Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:31:54 -6h
Tokio (Japonia) 17:31:54 +8h
Sydney (Australia) 18:31:54 +9h
Londyn (Anglia) 08:31:54 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Nowelizacja prawa pracy - 25 czerwca - Akademia MDDP

23.06.2008 12:39 poniedziałek
Warszawa, 25 czerwca 2008 r.

Prowadzący:
Monika Drab-Grotowska - radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. Prowadziła szkolenia m.in. dla podmiotów takich jak: ING SA, Dresdner Bank SA, PKO BP SA, Centertel SA, BRE Bank SA, Kulczyk Tradex Sp. z o.o., PKN ORLEN SA, Telekomunikacja Polska SA, ComputerLand SA. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia zapoznamy uczestników w sposób szczegółowy i przystępny z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracownik–pracodawca, ale także omówimy ostatnie i projektowane zmiany w prawie pracy
. Obok zagadnień teoretycznych zostaną zaprezentowane aspekty praktyczne,  wykładnia Sądu Najwyższego, liczne przykłady i kazusy, które pozwolą przygotować się do poprawnego stosowania prawa pracy, zrozumienia zagadnień trudnych a czasem kontrowersyjnych. Szkolenie będzie połączone z dyskusją i rozwiązaniem praktycznych problemów.

Program:
1.Charakterystyka poszczególnych form nawiązania stosunku pracy w ramach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego:
a)umowy o pracę na czas określony,
b)umowy o pracę na czas nieokreślony,
c)umowy o pracę na okres próbny,
d)umowa o zastępstwo jako nowy rodzaj umowy na czas określony,
e)umowa zlecenia a umowa o dzieło, w tym różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach,
f)kontrakty menedżerskie jako umowy nienazwane w prawie polskim.

2.Zasady zawierania umów o pracę - praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków, wskazanie konkretnych zapisów.

3.Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę – analiza konkretnych przypadków, wykładnia Sądu Najwyższego i praktyczne wskazówki:
a)rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
b)rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
c)rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

4.Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy:
a)ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop,
b)odprawy,
c)świadectwo pracy – nowe zasady.

5.Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę:
a)uznanie przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne,
b)przywrócenie pracownika do pracy,
c)konieczność wypłaty odszkodowania.

6.Zasady postępowania z pracownikami w tzw. Okresach ochronnych.

7.Czas pracy:
a)pojęcie czasu pracy,
b)czas podróży służbowej,
c)rodzaje czasu pracy,
d)praca w nocy oraz w niedziele i święta,
e)pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
f)godziny nadliczbowe w zatrudnieniu niepełnowymiarowym oraz zadaniowym czasie pracy,
g)dodatki i czas wolny za nadgodziny.

8.Urlopy wypoczynkowe.

9.Zakaz dyskryminacji i mobbing w zatrudnieniu:
a)dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia,
b)molestowanie i molestowanie seksualne,
c)obowiązek pracodawcy w zakresie przeciwdziałanie lobbingowi,
d)roszczenia odszkodowawcze dla pracownika za naruszenie zakazu dyskryminacji oraz stosowanie lobbingu,
e)ciężar dowodów.

10.Wynagrodzenie pracownicze:
a)regulamin wynagrodzeń,
b)obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń,
c)ochrona wynagrodzenia za pracę,
d)potrącenia z wynagrodzenia za pracę,
e)wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
f)odprawy: rentowa, emerytalna, pośmiertna.

11.Procesowe prawo pracy:
a)materiał dowodowy,
b)jurysdykcja w sprawach pracowniczych w świetle regulacji wspólnotowych,
c)woszty procesu w sprawach pracowniczych,
d)przedawnienie roszczeń z prawa pracy w świetle orzecznictwa.
12.INTERAKTYWNE CASE STUDY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Informacje organizacyjne:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 690 zł,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Zajęcia odbywają się: w godzinach 10.00 – 15.30

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się  w centrum Warszawy.

Zgłoszenia przyjmują:
Norbert Saks, Krzysztof Kadlec
tel. (+48 22) 890 28 28, 890 28 48
fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl 

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej www.akademiamddp.pl


 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: