Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:32:13 -6h
Tokio (Japonia) 17:32:13 +8h
Sydney (Australia) 18:32:13 +9h
Londyn (Anglia) 08:32:13 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Umowy w obrocie gospodarczym - zawieranie i zabezpieczenie - 10/11 lipca 2008 - Empriz Group

23.06.2008 13:01 poniedziałek
Naszym celem jest aby poznali Państwo:

▪ jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
▪ jakie są możliwości zabezpieczeń wykonania umów oraz jak dokonywać wyboru sposobu zabezpieczenia?
▪ jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych?
▪ jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów?
▪ jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?

Szkolenie adresujemy do:
▪ członków rad nadzorczych i rad nadzorczych
▪ menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
▪ radców prawnych
▪ pracowników działów nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnych za zawieranie umów
▪ pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów
▪ pracowników działu kadr odpowiedzialnych za sporządzanie i realizacje umów menedżerskich
▪ wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów

Metodyka prowadzenia zajęć:

▪ zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno - doradczej na postawie materiałów dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnej wspomagającej omówienie tematyczne
▪ atrakcyjność zapewnią liczne case study, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
▪ poprzez z wykładowcami będą mieli Państwo możliwość skonsultowania konkretnych problemów z swojej praktyki zawodowej
▪ mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo w szkoleniu

Ramowy program szkolenia:

PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH I ICH REPREZENTACJA

ZAWARCIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I PROKURENTÓW
          o rodzaje pełnomocnictwa
          o prokura

KONSTRUKCJA UMÓW GOSPODARCZYCH - JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ UMOWY?
          o forma czynności prawnych i jej znaczenie dla zawierania i zmiany umów
          o tytuł umowy, określenie daty i miejsca, przedmiotu umowy oraz stron umowy
          o kary i odsetki umowne
          o odesłanie do aktów prawnych
          o koszty i opłaty

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW

ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
          o odstąpienie od umowy
          o wypowiedzenie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA DŁUŻNIKA
          o przepisy regulujące odpowiedzialność dłużnika za szkodą
          o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
          o odpowiedzialność odszkodowawcza w orzeczeniach Sądu Najwyższego

 ▪ OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
          o odpowiedzialność za zobowiązania

 ▪ ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
          o poręczenie
          o weksle własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal)

ZABEZPIECZENIA RZECZOWE

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA
          o odpowiedzialność zarządu

Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Koszt
Cena wynosi: 1 190,00 zł
Cena udziału w szkoleniu przy zgłoszeniu do dnia 25.06.2008 r
. - 1 190 zł, od dnia 26.06.20089 r. - 1 390 zł
RABATY: przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób - rabat 5%, przy zgłoszeniu 3 lub więcej - rabat 10%
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów, pakiet konferencyjny, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (obiad każdego dnia, kawa, herbata, słodki poczęstunek) oraz dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax

Organizator
   EMPRIZ Group
   ul. Trębacka 3
   00-074 Warszawa
   infolinia 0-801 033 044
   tel. (22) 448 73 70
   fax (22) 448 71 70
   www.empriz.pl


 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: