Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 13:28:46 -6h
Tokio (Japonia) 03:28:46 +8h
Sydney (Australia) 04:28:46 +9h
Londyn (Anglia) 18:28:46 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi-aspekty ekonomiczne, 9 grudnia 2009

17.11.2008 09:56 poniedziałek
IV Konferencja CFP „Aspekty ekonomiczne w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi” podejmuje bardzo istotną w obecnej sytuacji rynkowej tematykę.


Wskazuje na istotną rolę zarządzania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i ich skutków dla bieżącej i perspektywicznej działalności. Działania Zarządców nie powinny sprowadzać się do prostego administrowania nieruchomościami. Powinny wybiegać na wiele lat w przyszłość.

Prezentowane treści będą wskazywać na czynniki kształtujące wartość nieruchomości i różne podejścia do tej wartości
. Zwrócona będzie uwaga na rolę analizy finansowo – ekonomicznej oraz jej powiązania z takimi elementami działań biznesowych jak badanie rynku i konkurencji, działania marketingowe i reklama. Badania rozwoju rynku, jego bliższych i dalszych perspektyw i uwarunkowań, konkurencji, cen to jedne z czynników niezbędnych do badania aktualnej i przyszłej sytuacji zarządzanej nieruchomości.

Znajomość metod i technik analizy finansowo – ekonomicznej oraz wskaźników, ich interpretacji pozwala skuteczniej i efektywniej zarządzać powierzonym mieniem. Nie mniej istotnym elementem jest planowanie i kalkulacja kosztów w nieruchomościach komercyjnych. Jest ona ściśle powiązana z analizami finansowymi, ale znajomość nowych podejść i sytuacji na rynku w zakresie kosztów, ich optymalizacją np. zaopatrywania w energię elektryczną, cieplną ma istotne znaczenie dla współczesnego Zarządcy.

Inne prezentowane treści będą dotyczyły problematyki budżetowania, sprawozdawczości i związanych z tymi zagadnieniami problemami kontroli.

Zarządzanie nieruchomościami to również rozwój nieruchomości i tematyka inwestowania. Wiąże się ten obszar wiedzy z ekonomicznymi podstawami zarządzania nieruchomościami. Można tą problematykę rozpatrywać z dwóch kierunków: nieruchomości jako przedmiotu inwestowania oraz inwestycji w zarządzaniu nieruchomościami. Przybliżone będą zagadnienia pojęcia inwestycji i projektu inwestycyjnego; zwrócona zostanie uwaga na rodzaje inwestorów i projektów inwestycyjnych oraz techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Prezentowany na konferencji zakres wiedzy wydaje się szczególnie istotny w dzisiejszej i bliskiej przyszłości, kiedy Zarządcy nieruchomości będą zmuszeni ze względu na uwarunkowania rynkowe do bardziej wnikliwej analizy ekonomicznej strony swoich działań w zarządzaniu nieruchomościami.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:


Kontakt z organizatorem

Jolanta Kałużna
Asystentka
SC Consulting
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: jolanta.kaluzna@scc.com.pl
www.scc.com.pl
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Dolar maszeruje w górę

2018-12-12 11:34:50

Wotum zaufania na wyspach. Co z inflacją w Polsce?

2018-12-12 11:19:46

Trump znów krytykuje Fed

2018-12-12 11:14:06

Mayday! Mayday!

2018-12-12 10:37:00

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2018-12-12 10:29:34