Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 18:50:44 -6h
Tokio (Japonia) 08:50:44 +8h
Sydney (Australia) 09:50:44 +9h
Londyn (Anglia) 23:50:44 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego w sektorze energetyczno-paliwowym, 12 lutego 2009

29.01.2009 11:31 czwartek
Centrum Promocji Informatyki zaprasza BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w konferencji
"SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SEKTORZE ENERGETYCZNO - PALIWOWYM"
12 lutego 2009 roku, Warszawa


10 BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ

Kryzys gospodarczy, zmiany klimatyczne skutkujące coraz częstszymi awariami i uszkodzeniami infrastruktury oraz występujące inne zagrożenia bezpieczeństwa - to wszystko powinno motywować do poznania najnowszych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kryzysowego i narzędzi teleinformatycznych temu służących.
Niniejszą propozycję udziału w konferencji kierujemy zarówno do przedstawicieli kadry zarządczej sektora energetyczno-paliwowego, jak też do osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

Objecie prowadzenia obrad i wprowadzenie w program konferencji przez płk
. dr inż. Zbigniewa Piątka, Akademia Obrony Narodowej.

PROGRAM (od 10.00 do 16:30)
- Wystąpienie inauguracyjne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie GospodarkiPana Dariusza Bogdana.
- Zaawansowane technologie monitorowania zagrożeń Bezpieczeństwa
Gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk (Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej)
- Uprawnienia organów administracji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego
Zdzisław Muras (Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE)
- Wnioski z awarii energetycznej w województwie zachodniopomorskim w okresie 7-15.04.2008 r.
Piotr Gabinowski (Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim)
- System IT w warunkach hiperkonkurencji
Piotr Zacharek, BCS Product Manager, Hewlett-Packard Polska
- System wspomagania zarządzania kryzysowego w sektorze energetycznym
Tomasz Wojciechowski, kierownik Działu Promocji, Elkomtech SA
Wojciech Glapa, Prezes Zarządu, Gallup Polska
- Możliwości finansowania ze środków europejskich zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w energetyce i petrochemii.
Michał Kierul, Softblue
- Zarządzanie ryzykiem w branży energetycznej i paliwowej - a obniżanie "łącznych kosztów ryzyka - TCOR". Zarządzanie kryzysowe w planach polityki energetycznej Polski do 2030
Jacek Walski (AM-PREDA)

FORMULARZ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU
www.cpi.com.pl/imprezy/2009/zkir/free/index.php
*Formularz BEZPŁATNEGO UDZIAŁU skierowany jest do osób spoza sektora IT. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt z organizatorem
Agata Soboń, pr@cpi.com.pl
 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: