Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 06:07:04 -6h
Tokio (Japonia) 20:07:04 +8h
Sydney (Australia) 21:07:04 +9h
Londyn (Anglia) 11:07:04 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH (wrzesień 2010)

23.07.2010 14:08 piątek

Terminy szkolenia:

2010-09-11 - 2010-10-23 Warszawa

 

Celem kursu jest:
* przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i obowiązującymi standardami wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki
* przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nakłada na wszystkich członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w tym również przedstawicieli załogi obowiązek złożenia takiego egzaminu)

Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie to m.in.:
* wysoka jakość przekazywanej wiedzy
* bezpłatny dostęp do internetowej platformy testów on*line (umożliwiającej naukę w formie rozwiązywania testów)
* liczne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa handlowego i zarządzania przedsiębiorstwami, pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa
* kompleksowe materiały dydaktyczne w wersji papierowej oraz elektronicznej (skrypty teoretyczne, akty prawne, materiały uzupełniające, zestawy testowe)
* bezpłatny dostęp do internetowej Bazy Prawa polskiego Nettax
* udział w symulacji pisemnego egzaminu państwowego zdawanego przed komisją MSP
* małe grupy zwiększające jakość nabywania zajęć
* całodniowy serwis kawowy oraz obiady każdego dnia zajęć
* załatwienie formalności związanych z egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa
* certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu symulacyjnego
* wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego * uczestnicy poprzednich edycji kursu osiągnali wysoką zdawalność na egzaminie
* pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych oraz ustaleniu połączeń kolejowych oraz innych środków lokomocji

Kurs adresujemy do:
* kandydatów oraz członków zarządu i rad nadzorczych spółek działających w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych
* przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
* dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw państwowych przygotowujących się do pełnienia funkcji stałego nadzoru nad działalnością spółki, spółek podległych
* kadry zarządzającej placówkami służby zdrowia
* przedstawicieli związków zawodowych wybieranych do rad nadzorczych jako delegaci załogi
* osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
* osób zainteresowanych rejestracją w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
* osób które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego, zarządzania, marketingu oraz finansów

Metodyka prowadzenia zajęć:
* program kursu został przygotowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U

. Nr 198/2004, poz. 2038)
* mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo, bezpośredni kontakt z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, którzy prowadzą zajęcia, możliwość konsultacji problemów oraz przedyskutowania wszelkich wątpliwości, realizację ćwiczeń indywidualnych i grupowych
* symulacja egzaminu pozwoli ocenić uczestnikom kursu szanse na jego zdanie, wyeliminować ewentualne braki, zmniejszyć element stresu
* testy on line, specjalnie dla uczestników naszego kursu uruchomiona jest platforma testów online, dająca możliwość utrwalania wiedzy poprzez rozwiązywanie pytań testowych. Testy obejmują przykładowe pytania egzaminacyjne oraz pytania przygotowane przez Radę Programową z zakresu tematycznego kursu jak i egzaminu

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), w następujących terminach:
  sesja I:   11 - 12 września 2010 r.   
  sesja II:  18 - 19 września 2010 r.   
  sesja III: 25 - 26 września 2010 r.   
  sesja IV:  2 - 3 października 2010 r.
  sesja V:   9 - 10 października 2010 r.
  Spotkanie dodatkowe: 23 października 2010 r.

Program kursu:
* Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa
* Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach skarbu państwa
* Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
* Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
* Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
* Restrukturyzacja przedsiębiorstw
* Zasady działalności przedsiębiorców
* Elementy prawa cywilnego
* Biznes plan
* Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
* Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
* Komercjalizacja i prywatyzacja
* Rola państwa w gospodarce
* Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
* Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
* Rynek kapitałowy w Polsce
* Zarządzanie przedsiębiorstwem
* Marketing w przedsiębiorstwie

Dodatkowe spotkanie:
* Symulacja pisemnego egzaminu

PLATFORMA TESTÓW ON-LINE

W soboty zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00, w niedziele o godzinie 9.00.

Wykładowcy
W trosce o wysoki poziom KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH, który przygotowuje Uczestników do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz do pozytywnego zdania egzaminu państwowego większość zajęć będą prowadzili – pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa. Wśród wykładowców tego kursu znajdują się także pracownicy instytucji publicznych, uczelni wyższych oraz praktycy pracujący w przedsiębiorstwach prywatnych, którzy usystematyzują i pogłębią Państwa wiedzę z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz praktycznie przygotują do egzaminu państwowego.

Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy o kontakt pod numerem (22) 448 73 70.

 

Informacje organizacyjne:

Koszt
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 15.08.2010 wynosi: 2650,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 30.08.2010 wynosi: 2750,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 30.08.2010 wynosi: 2850,00 zł
Cena egzaminu państwowego wynosi 850 zł

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 3-4 osób - rabat 15%

Cena obejmuje: udział w zajęciach, liczne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa handlowego i zarządzania przedsiębiorstwami, przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa, kompleksowe materiały dydaktyczne (skrypty teoretyczne, akty prawne, materiały uzupełniające, zestawy testowe), płytę CD z elektroniczną wersją materiałów i aktami prawnymi, wykaz literatury uzupełniającej omawianą w trakcie kursu tematykę, dostęp do internetowej platformy testów on*line (umożliwiającej naukę w formie rozwiązywania testów), bezpłatny dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax, udział w symulacji pisemnego egzaminu państwowego zdawanego przed komisją MSP, serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka) , dwudaniowe obiady w renomowanej restauracji każdego dnia zajęć, pakiet konferencyjny, realizacja wszystkich formalności związanych z egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa, certyfikat ukończenia kursu oraz w przypadku pozytywnego zdania symulacji * zaświadczenie o zdaniu egzaminu symulacyjnego
Ponadto pomagamy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach oraz ustaleniu połączeń kolejowych i innych środków lokomocji.

Organizator:
EMPRIZ Group
Warszawa, ul. Trębacka 3
tel. (22) 448 73 70, fax (22) 448 71 70
tel. (0) 511 867 452
e*mail: szkolenia@empriz.pl
http://www.empriz.pl

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: