Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:06:31 -6h
Tokio (Japonia) 10:06:31 +8h
Sydney (Australia) 11:06:31 +9h
Londyn (Anglia) 01:06:31 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

FOREX: Wzrost gospodarczy sprzyja walutom

01.10.2010 09:46 piątek
Silne gospodarki z reguły posiadają silne waluty. Zależność ta sprawdza się właściwie zawsze. Gdy w gospodarce danego kraju wiedzie się dobrze oznacza to, że firmy wypracowują zysk, siła robocza znajduje zatrudnienie i w większości przypadków stopy procentowe są podnoszone. Każda z wymienionych cech silnej gospodarki działa na Twoją korzyść.

Z pewnością pamiętasz z pierwszego rozdziału o analizie fundamentalnej, że wzrastające stopy procentowe są najlepszym wskaźnikiem wzrostu cen walut, a banki centralne na całym świecie zajmują się ustalaniem stóp procentowych w swoich krajach. Banki centralne przeważnie podnoszą stopy procentowe, gdy inflacja mierzona indeksem CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) oraz indeksem PPI (indeks cen producentów) zaczyna rosnąć zbyt szybko.

Wzrost gospodarczy napędza wzrost inflacji
. Oto jak to działa. Im silniejsza gospodarka, tym większe staje się zapotrzebowanie na pracowników. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników rosną ich płace. Im solidniej pracownicy zasilają domowe budżety, tym więcej są w stanie wydać w sklepach, na samochód czy nieruchomości. W miarę wzrostu popytu na towary i usługi rośnie również ich cena, czyli innymi słowy, następuje inflacja.

Oczywiście, jeżeli banki centralne śledzą poziom inflacji (za pomocą wskaźników takich jak CPI czy PPI) w ramach szeroko pojętego procesu decyzyjnego, można spodziewać się, że będą również monitorować wskaźniki siły gospodarki, co pozwoli im zorientować się w sytuacji gospodarczej,  jak również w sile ich samych.

Banki centralne śledzą następujące fundamentalne wskaźniki ekonomiczne pozwalające zmierzyć siłę gospodarki – z pewnością powinien to robić każdy trader FOREX:

Produkt krajowy brutto (PKB)
Wskaźnik zatrudnienia
Zamówienia na dobra trwałe
Sprzedaż detaliczna

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Produkt krajowy brutto (PKB) jest najszerszym wskaźnikiem ogólnego stanu gospodarki. Ponieważ raporty dotyczące PKB są często przedmiotem znacznych korekt i wahań kwartalnych, zalecamy śledzenie tego wskaźnika w ujęciu rocznym. Z pewnością korzystnie jest śledzić trendy w każdej z głównych kategorii PKB, aby móc określić słabe i mocne branże konkretnej gospodarki. Duża wartość PKB często idzie w parze z oczekiwaniem wyższych stóp procentowych, co przynajmniej krótkoterminowo jest zjawiskiem pozytywnym dla waluty kraju o takich cechach, przy czym zależność ta może nie sprawdzać się, jeżeli oczekiwane zwiększenie presji inflacyjnej podminowuje wiarę w określoną walutę.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

Wskaźnik zatrudnienia jest miarą liczby osób otrzymujących pensję jako pracownicy w przedsiębiorstwach nierolniczych oraz sektorze państwowym. Miesięczne wahania wskaźnika zatrudnienia pokazują liczbę stworzonych lub zlikwidowanych miejsc pracy w określonym miesiącu. Zmiany te są ważnym i powszechnie monitorowanym wskaźnikiem stanu gospodarki.

Duży wzrost zatrudnienia na etacie odczytuje się jako wyraźny sygnał dużej siły gospodarki, mogący w dalszej perspektywie prowadzić do podwyższenia stóp procentowych, co z punktu widzenia siły waluty jest czynnikiem pozytywnym, przynajmniej krótkoterminowo. Jednakże zwiększenie presji inflacyjnej będące wynikiem tego zjawiska, może w dłuższym okresie obniżyć zaufanie do określonej waluty.

ZAMÓWIENIA NA DOBRA TRWAŁE


Zamówienia na dobra trwałe stanowią miarę poziomu zamówień składanych u producentów krajowych na dostawy natychmiastowe i przyszłe dóbr trwałych. Miesięczne zmiany procentowe wskazują na tempo zmiany tego rodzaju zamówień.
Poziom zamówień na dobra trwałe oraz tempo ich zmian stanowi wskaźnik kondycji sektora przemysłowego.
 

Wskaźnik zamówień na dobra trwałe jest głównym wskaźnikiem trendów w sektorze produkcyjnym, ponieważ większość produkcji przemysłowej odbywa się na zamówienie. Zamówienia mierzy się w ujęciu nominalnym i z tego względu podlegają one skutkom inflacji. W związku z powyższym, dopiero korelacja wartości zamówień na dobra trwałe z trendem wzrostowym wskaźnika PPI daje pełny, skorygowany o inflację obraz zamówień na dobra trwałe.

Jeżeli zamówienia na dobra trwałe rosną, oznacza to przeważnie dobrą koniunkturę gospodarczą, prowadzącą do podwyższenia stóp procentowych w krótkim terminie, co ma również pozytywny wpływ na zachowanie waluty, przynajmniej w krótkim okresie.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Sprzedaż detaliczna jest miarą wielkości sprzedaży we wszystkim sklepach detalicznych. Miesięczne zmiany tej wartości odzwierciedlają zmianę tej sprzedaży i stanowią powszechnie stosowany wskaźnik wydatków konsumpcyjnych.

Sprzedaż detaliczna jest głównym wskaźnikiem wydatków konsumpcyjnych, ponieważ stanowią one niemal połowę całkowitych wydatków konsumentów i około jednej trzeciej wszystkich wydatków w gospodarce.

Częstokroć z zakresu wskaźnika sprzedaży detalicznej wyłącza się kategorię sprzedaży w branży motoryzacyjnej, ponieważ podlega ona znacznie większym wahaniom, niż pozostałe elementy składowe, powodując zaburzenie właściwego, ważniejszego trendu.

Sprzedaż detaliczną mierzy się w wartościach nominalnych, w związku z czym obejmuje ona skutki inflacji. Rosnąca sprzedaż detaliczna oznacza przeważnie dobrą koniunkturę gospodarczą, a co za tym idzie, również podnoszenie stóp procentowych, co z punktu widzenia zachowania waluty danego kraju jest sytuacją pożądaną, przynajmniej w ujęciu krótkookresowym.

Saxo Bank

 


opini
15.02.2015 00:55 niedziela ~onet
[url=http://www.onet.pl]onet.pl[/url]
....
12.10.2010 19:22 wtorek ~Mirek
Słyszaem, ze w getin banku jest dosć ciekawie sam sie wybieram sprawdzić szczegóły...
gdzie
12.10.2010 00:00 wtorek ~marmeladka
a gdzie teraz warto o taka bezbelkowa popytac? Gdzie maja wysokie oprocentowanie?
podstawa
06.10.2010 20:00 środa ~Gryzli
Jeszcze można poczekać, niby wzrosty na giełdzie są ale moim zdaniem to dopiero początek stabilizacji i wzrostów. Na razie dobra bezbelkowa to podstawa.
na lokacie
04.10.2010 14:36 poniedziałek ~ania
zgadzam sie, trzymam troche oszczednosci na lokacie i jakos nie narzekam, moze kokosow nie ma ale przynajmniej bezpiecznie sie z tym czuje
pln
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: