Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:14:57 -6h
Tokio (Japonia) 19:14:57 +8h
Sydney (Australia) 20:14:57 +9h
Londyn (Anglia) 10:14:57 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

08.10.2010 12:57 piątek
Europejska Grupa Doradcza www.eurogrupa.p zaprasza do udziału w Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
 
Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów - praktyków, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i innych urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej).
 
KORZYŚCI
  • Prowadzenie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów, m.in. z Ministerstwa Skarbu Państwa,
  • Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego,
  • Repetytorium w formie przykładowych testów,
  • Wysoki poziom prowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą kursu potwierdzają liczne referencje,
  • Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.
Najbliższe terminy:
od 15.10.2010 Zielona Góra
od 16.10.2010 Opole
od 20.11.2010 Kalisz
 
Pełna informacja o kursie znajduje się na stronie: http://www.radynadzorcze.pl/as
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: